Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Jozef Mikula, PhD.

Počet článkov autora: 46


Riziká a prevencia na zváračských pracoviskách (2.)

(pokračovanie z predchádzajúceho čísla) Zabezpečovanie ochrany zdravia a životného prostredia na zváracích pracoviskách sa nemôže obísť bez dobrej znalosti štruktúry úrazových rizík v odbore zvárania, znalostí platných bezpečnostných predpisov, ak...

Riziká a prevencia na zváračských pracoviskách (1.)

Zabezpečovanie ochrany zdravia a životného prostredia na zváracích pracoviskách sa nemôže obísť bez dobrej znalosti štruktúry úrazových rizík v odbore zvárania, znalostí platných bezpečnostných predpisov ako i znalostí bezpečnostných technologický...

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri zváraní

Zváranie je jedným z najviac rizikových povolaní. Zabezpečovanie ochrany zdravia a životného prostredia na zváracích pracoviskách sa nezaobíde bez dobrej znalosti štruktúry úrazových rizík v odbore zvárania, znalostí platných bezpečnostných predpi...

Kľúčové slová

Riziká spojené s technickými zariadeniami v poľnohospodárstve

Práce v poľnohospodárstve sa vykonávajú vo všetkých ročných obdobiach, a preto patria z hľadiska možného ohrozenia pracovníkov medzi najrizikovejšie činnosti. Poľnohospodárske práce sa uskutočňujú pomocou rôznych technických zariadení, kde najčast...

Bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov pri práci v poľnohospodárstve

Práca v poľnohospodárstve je určite fyzicky veľmi náročná a riziko rôznych nehôd sa zvyšuje s únavou a prácou s ťažkými strojmi v náročnom teréne. Práce v poľnohospodárstve sa vykonávajú vo všetkých ročných obdobiach, a preto patria z hľadiska mož...

Kľúčové slová

Oboznámenie sa so zákonom č. 124/2006 Z. z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (2.)

Testovacie otázky pre vedúcich a riadiacich zamestnancov (pokračovanie z predchádzajúceho čísla)   V predchádzajúcom čísle časopisu sme uverejnili sériu prvých 25 testovacích otázok, ktorými ste si mohli preveriť svoje doterajšie znalosti zo zákon...

Kľúčové slová

Oboznámenie sa so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (1.)

Testovacie otázky pre vedúcich a riadiacich zamestnancov Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) nemožno chápať len ako prostriedok ochrany zdravia pri výkone práce, ale ako systém chrániaci pred negatívnymi dôsledkami života v p...

Kľúčové slová

Technologický protokol pre lesnú prácu (III.) Povinnosti zamestnávateľa a živnostníka

(Pokračovanie z predchádzajúceho čísla) V tomto článku uvádzame ďalšie z množstva povinností, vzťahujúcich sa na zamestnávateľov a živnostníkov, ktoré sú súčasťou opatrení a zásad na elimináciu možných rizík poškodenia zdravia lesných pracovníkov....

Vzory formulárov technologického protokolu pre lesnú prácu

Vzory formulárov, ktoré nájdete v tomto článku, sú doplnením nášho seriálu Technologiký protokol pre lesnú prácu.  Technologiký protokol pre lesnú prácu (I.) Technologiký protokol pre lesnú prácu (II.) Technologiký protokol pre lesnú prácu (III.)  

Technologický protokol pre lesnú prácu (II.) Povinnosti zamestnávateľa a živnostníka

(pokračovanie z predchádzajúceho čísla)       Práca v lese predstavuje mimoriadne náročnú činnosť s vysokou mierou rizika, ak ide o bezpečnosť a ochranu zdravia. Aj preto je potrebné dbať o dodržiavanie bezpečnostných opatrení a neustále myslieť n...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.