Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Jozef Mikula, PhD.

Počet článkov autora: 42


Bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov pri práci v poľnohospodárstve

Práca v poľnohospodárstve je určite fyzicky veľmi náročná a riziko rôznych nehôd sa zvyšuje s únavou a prácou s ťažkými strojmi v náročnom teréne. Práce v poľnohospodárstve sa vykonávajú vo všetkých ročných obdobiach, a preto patria z hľadiska mož...

Kľúčové slová

Oboznámenie sa so zákonom č. 124/2006 Z. z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (2.)

Testovacie otázky pre vedúcich a riadiacich zamestnancov (pokračovanie z predchádzajúceho čísla)   V predchádzajúcom čísle časopisu sme uverejnili sériu prvých 25 testovacích otázok, ktorými ste si mohli preveriť svoje doterajšie znalosti zo zákon...

Kľúčové slová

Oboznámenie sa so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (1.)

Testovacie otázky pre vedúcich a riadiacich zamestnancov Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) nemožno chápať len ako prostriedok ochrany zdravia pri výkone práce, ale ako systém chrániaci pred negatívnymi dôsledkami života v p...

Kľúčové slová

Technologický protokol pre lesnú prácu (III.) Povinnosti zamestnávateľa a živnostníka

(Pokračovanie z predchádzajúceho čísla) V tomto článku uvádzame ďalšie z množstva povinností, vzťahujúcich sa na zamestnávateľov a živnostníkov, ktoré sú súčasťou opatrení a zásad na elimináciu možných rizík poškodenia zdravia lesných pracovníkov....

Vzory formulárov technologického protokolu pre lesnú prácu

Vzory formulárov, ktoré nájdete v tomto článku, sú doplnením nášho seriálu Technologiký protokol pre lesnú prácu.  Technologiký protokol pre lesnú prácu (I.) Technologiký protokol pre lesnú prácu (II.) Technologiký protokol pre lesnú prácu (III.)  

Technologický protokol pre lesnú prácu (II.) Povinnosti zamestnávateľa a živnostníka

(pokračovanie z predchádzajúceho čísla)       Práca v lese predstavuje mimoriadne náročnú činnosť s vysokou mierou rizika, ak ide o bezpečnosť a ochranu zdravia. Aj preto je potrebné dbať o dodržiavanie bezpečnostných opatrení a neustále myslieť n...

Technologický protokol pre lesnú prácu (I.)

Každý, kto pracuje v lese si musí uvedomiť, že takáto práca nie je len náročná pracovná činnosť, ale aj činnosť vysoko riziková. Či už pracujete v lese s použitím lesných strojov a zariadení, rôznych technológií a postupov alebo mimo lesného pries...

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri sústreďovaní dreva

Práce pri lesnej ťažbe a sústreďovaní dreva patria z hľadiska možného ohrozenia pracovníkov, pracujúcich v nebezpečnom priestore v blízkosti pohybujúcich sa strojových zariadení, medzi najrizikovejšie činnosti. Úrazy sa vyznačujú predovšetkým vyso...

Kľúčové slová

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri stínaní stromov a krátení kmeňov

Absolútnu bezpečnosť pracovníkov pri vykonávaní prác v lese a na pracoviskách obdobného charakteru síce docieliť nemožno, lebo okrem značných rizík, vyplývajúcich z vykonávania týchto prác, ovplyvňujú bezpečnosť práce výrazne tiež premenlivé podmi...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.