Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Jozef Veliký, fa Favorit, Vranov nad Topľou

Počet článkov autora: 7


Motorový vozík - (ne)spoľahlivý partner k výkonu pri (ne)zodpovednom dodržiavaní BOZP (2.)

V júnovom vydaní časopisu sme sa podrobnejšie zamerali na prevádzku skladových hospodárstiev z rôznych uhlov pohľadu v kontexte prevádzky mechanizačných prostriedkov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť celkovej prevádzky týchto centier, no nielen t...

Motorový vozík - (ne)spoľahlivý partner k výkonu pri (ne)zodpovednom dodržiavaní BOZP

Od pradávnych dôb má v sebe ľudstvo zakódovanú základnú životnú potrebu – zo spotreby si niečo nechať aj na neskoršie časy. Začalo to potravinami, kožušinami, domácimi skladmi, až sme dospeli k veľkým skladovým centrám pre rôznorodú ľudskú činnosť...

Stavebný stroj - (ne)spoľahlivý partner k výkonu, pri (ne)zodpovednom dodržiavaní BOZP

Dynamický rozvoj stavebníctva v poslednom období prináša našej spoločnosti mnoho pozitívnych vecí, kde výsledky sú často badateľné v krátkom časovom období. Tak, ako pri každej činnosti, aj tu sa stretávame s negatívami, ktoré sú často rôznorodého...

Stavebný stroj - spoľahlivý partner k výkonu pri zodpovednom dodržiavaní BOZP (3.)

(dokončenie z predchádzajúcich čísiel) V predchádzajúcich dvoch článkoch sme sa okrem iného dotkli všeobecne stavebníctva, historického vývoja strojov a zariadení, pojmológie, systému povolených, zakázaných činností, obslúh stavebných strojov a za...

Kľúčové slová

Stavebný stroj - spoľahlivý partner k výkonu pri zodpovednom dodržiavaní BOZP (2.)

(pokračovanie z predchádzajúceho čísla) V minulom čísle sme sa v prvej časti článku dotkli všeobecne oblasti stavebníctva, historického vývoja strojov a zariadení, pojmológie, delenia strojov a dokumentácie, či systému povolených, či /a/ zakázanýc...

Kľúčové slová

Stavebný stroj - spoľahlivý partner k výkonu pri zodpovednom dodržiavaní BOZP

Pojmy ako stavebníctvo, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), stavebný stroj sú v mimoriadne silnom, interaktívnom, blízkom vzťahu, teda interakcii vzájomne pôsobiacich dvoch, troch alebo viacerých činiteľov v tom-ktorom danom...

Kľúčové slová

Základné technicko-ergonomické požiadavky a predpoklady pre skvelú prácu lektora BOZP

Pojem „BOZP“, to je len súbor štyroch písmen. No vyjadruje jednu nesmierne dôležitú oblasť, s ktorou sa stretne spravidla najmä mladý človek v konkrétnom časovom úseku života v škole, neskôr sa však s ním stretáva takmer skoro každý človek, po cel...

Kľúčové slová

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.