Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Laurencia Jančurová

Počet článkov autora: 215


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pre hotelové, reštauračné a stravovacie služby (IV.)

* RIADENIE PSYCHOSOCIÁLNYCH RIZÍK V ODVETVÍ HORECA * Zamestnanci v odvetví hotelov, reštaurácií a stravovacích zariadení znášajú nepriaznivé pracovné podmienky, ako sú dlhá, nepravidelná, neštandardná pracovná doba. Horšie pracovné podmienky, zhor...

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pre hotelové, reštauračné a stravovacie služby (III.)

NEBEZPEČNÉ LÁTKY - CHEMICKÉ A BIOLOGICKÉ Škodlivé a nebezpečné látky môžu zapríčiniť zranenia alebo choroby v prípade, ak ľudia s nimi prídu do kontaktu alebo ich nepoužívajú správne. Nebezpečenstvo chemických látok závisí od ich konkrétneho typu,...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.