Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ľudmila Ondrejková

Počet článkov autora: 41


Ochrana zdravia zamestnancov pri práci - zmeny v kategorizácii prác z hľadiska zdravotného rizika

Kategorizácia prác z hľadiska zdravotného rizika vyjadruje mieru zdravotného rizika, ktorému sú zamestnanci pri práci vystavení pri expozícii zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia.

Pracovná zdravotná služba v novele zákona č. 355/2007 Z.z., účinnej od 1. decembra 2017 (1.)

V súvislosti so zmenami v zákone č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týkajúcimi sa pracovnej zdravotnej služby, vám na nasledujúce otázky odpovedá:

Rizikové práce a choroby z povolania

Práce sa podľa závažnosti vplyvu faktorov práce a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov zaraďujú do štyroch kategórií. Zaraďovanie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík a vedenie evidencie zamestnancov podľa kategórií prác patrí m...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.