Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Marek Švec

Počet článkov autora: 2


Poskytovanie rekondičných pobytov z pracovnoprávneho hľadiska

Povinnosť zabezpečovať rekondičný pobyt zo strany zamestnávateľa zamestnancom je upravená v § 11 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o BOZP"), pričom tento je doplnený vy...

Psychologické posúdenie spôsobilosti uchádzača o zamestnanie a zamestnanca na výkon práce

Pomerne často sa zamestnávatelia dopytujú na problematiku posudzovania zdravotnej spôsobilosti uchádzačov o zamestnanie počas realizácie výberových konaní alebo zamestnancov predovšetkým z hľadiska prípustnosti takéhoto psychodiagnostického posudz...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.