Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

Počet článkov autora: 14


Inovatívne smart technológie a ich využitie v oblasti BOZP (1.)

Digitalizácia a robotizácia určite ponúkajú veľký potenciál na inovácie a dynamický rozvoj na pracoviskách, ale rovnako predstavujú i nové výzvy a nové riziká pre ochranu zdravia a životov zamestnancov. Každá nová technológia má svoje výhody aj ne...

Priemysel 4.0, digitalizácia, robotika a ich pôsobenie v oblasti BOZP (4.) KOBOTY/COBOTY

Podľa Medzinárodnej federácie robotiky tvoria v súčasnosti kolaboratívne roboty, ktoré sú určené na pomoc pracovníkom v priemyselných aplikáciách, 3 % z globálneho predaja robotov. Avšak do roku 2025 bude tento podiel pravdepodobne stúpať na zhrub...

Priemysel 4.0, digitalizácia, robotika a ich pôsobenie v oblasti BOZP (3.)

Názov „robot“ v zmysle nahradenia ľudskej činnosti po prvýkrát použil v roku 1922 spisovateľ Karel Čapek vo svojej divadelnej hre „Rozumové univerzálne roboty“. V súčasnosti je toto slovo aplikované v celosvetovom meradle a vo všeobecnosti v priem...

Priemysel 4.0, digitalizácia, robotika a ich pôsobenie v oblasti BOZP (2.)

Digitalizácia, automatizácia, teda aj robotizácia hrajú celkom zásadnú úlohu v oblasti moderných a inovatívnych technológií a ich vývoj ide stále dopredu. Zasahujú všetky oblasti spoločenského a hospodárskeho života. Na dôležitosti bude v dôsledku...

Priemysel 4.0, digitalizácia, robotika a ich pôsobenie v oblasti BOZP

Pôsobenie štvrtej priemyselnej revolúcie, digitalizácia, umelá inteligencia, používanie robotov a kobotov, prinášajú so sebou aj ohrozenia, nebezpečenstvá a riziká, ktoré majú dopad na bezpečnosť a zdravie zamestnancov, na pracovné podmienky, na p...

Čo priniesla novela nariadenia vlády o osobných ochranných pracovných prostriedkoch?

Vláda SR schválila novelu nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len „OOPP“). Novelou sa mení a dopĺňa platné nariadenie vlády. Novela upravu...

Úrazový príplatok a odškodňovanie v súvislosti s ochorením COVID-19

Každý zamestnávateľ je objektívne zodpovedný za chorobu z povolania svojich zamestnancov, a to aj v prípade, že vykonal a zabezpečil všetky preventívne opatrenia a na jeho strane nedošlo k pochybeniu. Na kompenzáciu týchto nákladov je určené práve...

BOZP pri práci z domu a telepráci

V súčasnom období sa do popredia dostávajú viaceré flexibilné formy zamestnávania. Práca z domu a telepráca umožňujú zamestnávateľovi, ako aj zamestnancovi lepšie využívať pracovný čas a zosúladiť pracovný a rodinný život. Najmä v období epidemio...

BOZP v období mimoriadnych opatrení proti šíreniu koronavírusu

V súčasnej dobe zažíva naša spoločnosť situáciu, akú sme tu ešte nemali. Rozšírila sa pandémia koronavírusu, ktorá spôsobuje ochorenie COVID-19. Postihnutá je celá ekonomika, obyvateľstvo a samozrejme aj zamestnávatelia. Mnohí zatvorili svoje podn...

Zdravé kancelárie - zdraví zamestnanci (3.)

V roku 1982 odsúhlasila Svetová zdravotnícka organizácia názov „Syndróm chorých budov“ – Sick Building Syndrom pre príznaky ochorenia alebo nepohody, ktoré nemali zjavné príčiny a súviseli s pobytom v budove, pričom po opustení budovy sa stratili....

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.