Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Pavol Farárik

Počet článkov autora: 4


Charakteristika a druhy právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP

Právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „predpisy na zaistenie BOZP“) vymedzuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) ako predpis...

Oboznamovacie a informačné povinnosti zamestnávateľa v BOZP

Všeobecne možno konštatovať, že v pracovnom práve princíp oboznamovania a informovania zamestnanca zo strany zamestnávateľa bez ohľadu nato, či ide o oblasť BOZP alebo inú oblasť, je ten istý. Jeho cieľom je dosiahnuť stav zrozumiteľnosti a vhodno...

Tvorba vnútorných predpisov na zaistenie BOZP a ich vydávanie zamestnávateľmi

Slovenská legislatíva neupravuje všeobecne tvorbu vnútorných predpisov a nezaoberá sa podmienkami ich vydávania. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) upravuje len vydanie jedného druhu vn...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.