Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Tomáš Buzinger

Počet článkov autora: 2


Zmeny v Zákonníku práce

Parlament na svojom zasadnutí dňa 5. februára 2021 prijal zákon č. 76/2021, ktorým sa novelizuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“). Novelou sa upravuje výber zamestnanca na príspevok zamestnávateľ...

COVID-19 - zmeny v Zákonníku práce, v nemocenských dávkach a podpore v nezamestnanosti

Slovenská republika reaguje na globálne rozšírenie pandemického ochorenia COVID-19 na jej území vyhlásením mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu. Negatívnymi dopadmi tejto mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu sú priamo ovplyvnení zame...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.