Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika BOZP ADRESNE

Stavebný stroj - spoľahlivý partner k výkonu pri zodpovednom dodržiavaní BOZP

Pojmy ako stavebníctvo, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), stavebný stroj sú v mimoriadne silnom, interaktívnom, blízkom vzťahu, teda interakcii vzájomne pôsobiacich dvoch, troch alebo viacerých činiteľov v tom-ktorom danom...

Kľúčové slová

Riziká a prevencia na zváračských pracoviskách (2.)

(pokračovanie z predchádzajúceho čísla) Zabezpečovanie ochrany zdravia a životného prostredia na zváracích pracoviskách sa nemôže obísť bez dobrej znalosti štruktúry úrazových rizík v odbore zvárania, znalostí platných bezpečnostných predpisov, ak...

Riziká a prevencia na zváračských pracoviskách (1.)

Zabezpečovanie ochrany zdravia a životného prostredia na zváracích pracoviskách sa nemôže obísť bez dobrej znalosti štruktúry úrazových rizík v odbore zvárania, znalostí platných bezpečnostných predpisov ako i znalostí bezpečnostných technologický...

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri zváraní

Zváranie je jedným z najviac rizikových povolaní. Zabezpečovanie ochrany zdravia a životného prostredia na zváracích pracoviskách sa nezaobíde bez dobrej znalosti štruktúry úrazových rizík v odbore zvárania, znalostí platných bezpečnostných predpi...

Kľúčové slová

Riziká spojené s technickými zariadeniami v poľnohospodárstve

Práce v poľnohospodárstve sa vykonávajú vo všetkých ročných obdobiach, a preto patria z hľadiska možného ohrozenia pracovníkov medzi najrizikovejšie činnosti. Poľnohospodárske práce sa uskutočňujú pomocou rôznych technických zariadení, kde najčast...

Bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov pri práci v poľnohospodárstve

Práca v poľnohospodárstve je určite fyzicky veľmi náročná a riziko rôznych nehôd sa zvyšuje s únavou a prácou s ťažkými strojmi v náročnom teréne. Práce v poľnohospodárstve sa vykonávajú vo všetkých ročných obdobiach, a preto patria z hľadiska mož...

Kľúčové slová

Elektromagnetické pole so sieťovou frekvenciou a ochrana zdravia zamestnancov

Pri kontrole procesu výroby elektrickej energie alebo pri obhliadke zariadení na diaľkový prenos elektrickej energie sú zamestnanci vystavení pôsobeniu nízkofrekvenčného elektromagnetického poľa so sieťovou frekvenciou 50 Hz. Na ochranu zdravia a ...

Technologický protokol pre lesnú prácu (III.) Povinnosti zamestnávateľa a živnostníka

(Pokračovanie z predchádzajúceho čísla) V tomto článku uvádzame ďalšie z množstva povinností, vzťahujúcich sa na zamestnávateľov a živnostníkov, ktoré sú súčasťou opatrení a zásad na elimináciu možných rizík poškodenia zdravia lesných pracovníkov....

Technologický protokol pre lesnú prácu (II.) Povinnosti zamestnávateľa a živnostníka

(pokračovanie z predchádzajúceho čísla)       Práca v lese predstavuje mimoriadne náročnú činnosť s vysokou mierou rizika, ak ide o bezpečnosť a ochranu zdravia. Aj preto je potrebné dbať o dodržiavanie bezpečnostných opatrení a neustále myslieť n...

Technologický protokol pre lesnú prácu (I.)

Každý, kto pracuje v lese si musí uvedomiť, že takáto práca nie je len náročná pracovná činnosť, ale aj činnosť vysoko riziková. Či už pracujete v lese s použitím lesných strojov a zariadení, rôznych technológií a postupov alebo mimo lesného pries...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.