Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika ĽUDSKÉ ZDROJE

Normovanie práce z pracovnoprávneho hľadiska

Pre nastavenie pracovného procesu, najmä vo výrobnej sfére, sú normy spotreby práce dôležité pre určenie pracovného tempa zamestnancov a množstva práce, ktoré majú zamestnanci vykonať, čo následne ovplyvňuje (nielen mzdové) hodnotenie zamestnanca....

Veková diskriminácia na pracovisku

Každý trh práce je ovplyvňovaný demografickou štruktúrou obyvateľstva. V súčasnosti sa v európskom meradle čoraz viac skloňuje pojem starnutie populácie, ktorého proces súvisí s novými modernými technológiami, ktoré zapríčiňujú pokles plodnosti a ...

Základné povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP (2.)

Bezpečnosť a ochrana zdravia (ďalej len "BOZP") sa chápe ako jeden z významných segmentov sociálnej politiky SR a svojim zameraním sa sústreďuje na prevenciu chorôb súvisiacich s prácou, na možnosti a postupy vytvárania optimálnych pracovných podm...

Základné povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP (1.)

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len "BOZP") sa chápe ako jeden z významných segmentov sociálnej politiky Slovenskej republiky a svojim zameraním sa sústreďuje na prevenciu chorôb súvisiacich s prácou, na možnosti a postupy vytvárania...

Psychosomatické poruchy a syndrómy ako zdroje pracovných úrazov

Nesprávne organizovaná a nedostatočne tvorivá práca pôsobí negatívne nielen na výkon zamestnanca, ale pri dlhodobom trvaní môže viesť k trvalému poškodeniu jeho zdravia. Pri skúmaní príčin práceneschopnosti sa zistilo, že 31% možno pripísať psychi...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.