Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika TRENDY

Najväčší pokles oxidu uhličitého: údaje v reálnom čase ukazujú obrovský vplyv covid-19 na globálne emisie

Zatiaľ čo prebiehajúca pandémia koronavírusu naďalej ohrozuje milióny životov na celom svete, v prvej polovici roku 2020 došlo k bezprecedentnému poklesu emisií CO2 - väčší ako počas finančnej krízy v roku 2008, ropnej krízy v roku 1979 alebo doko...

Kanalizácia predstavuje potenciálne rizikové miesto prenosu COVID-19

Biológovia z oblasti životného prostredia na britskej University of Stirling varujú, že potenciálne šírenie ochorenia COVID-19 prostredníctvom odpadových vôd v kanalizáciách "nesmie byť zanedbávané" pri tomto zásadnom boji za ochranu zdravia obyva...

Priemysel 4.0 a inšpekcia práce

Žijeme vo veľmi rýchlo sa meniacej dobe, ktorá je považovaná za začiatok novej technologickej revolúcie označovanej aj ako priemysel 4.0 alebo éra 4.0. Nová technologická revolúcia je dôsledkom prirodzeného vývoja ľudstva. Veľmi blízka budúcnosť z...

Zdravotné riziká pri výkone práce

S vývojom globálnej spoločnosti pod vplyvom nových moderných informačných a komunikačných technológií (IKT) sa neustále menia pracovné podmienky na pracoviskách, pracovné zručnosti a zvyklosti zamestnancov, technologické postupy a pod. Implementác...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.