Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Z PRAXE

Mediácia pracovného sporu

Otázky a sporné body vznikajúce z pracovnoprávnych vzťahov patria svojou obšírnosťou k pomerne náročným typom sporov. Hlavným a základným právnym predpisom, z ktorého sa pri pracovnoprávnych vzťahoch vychádza je zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník pr...

Oboznámenie sa so zákonom č. 124/2006 Z. z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (2.)

Testovacie otázky pre vedúcich a riadiacich zamestnancov (pokračovanie z predchádzajúceho čísla)   V predchádzajúcom čísle časopisu sme uverejnili sériu prvých 25 testovacích otázok, ktorými ste si mohli preveriť svoje doterajšie znalosti zo zákon...

Kľúčové slová

Oboznámenie sa so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (1.)

Testovacie otázky pre vedúcich a riadiacich zamestnancov Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) nemožno chápať len ako prostriedok ochrany zdravia pri výkone práce, ale ako systém chrániaci pred negatívnymi dôsledkami života v p...

Kľúčové slová

Vzory formulárov technologického protokolu pre lesnú prácu

Vzory formulárov, ktoré nájdete v tomto článku, sú doplnením nášho seriálu Technologiký protokol pre lesnú prácu.  Technologiký protokol pre lesnú prácu (I.) Technologiký protokol pre lesnú prácu (II.) Technologiký protokol pre lesnú prácu (III.)  

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.