Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika ZO SÚDNEJ PRAXE

Pracovná pohotovosť mimo pracoviska a jej posúdenie

Je pracovným časom aj pracovná pohotovosť mimo pracoviska, ak povinnosti zamestnanca, ktoré z nej vyplývajú, obmedzujú nakladanie zamestnanca so svojím osobným časom?

Výrok rozhodnutia orgánov inšpekcie práce o uložení pokuty

Výrok rozhodnutia orgánov inšpekcie práce o uložení pokuty za porušenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov na zaistenie BOZP predstavuje najdôležitejšiu časť rozhodnutia o uložení pokuty, keďže sú v ňom určené konkrétne povinnosti kontr...

Prerokovanie protokolu písomnou formou - dodatok k protokolu

Ak inšpektor práce zvolí písomnú formu prerokovania protokolu o vyšetrení príčin vzniku závažného pracovného úrazu, protokol sa považuje za prerokovaný oznámením posledného úkonu voči kontrolovanému subjektu, t. j. doručením inšpektorom práce vypr...

K protokolu o vyšetrení príčin vzniku závažného pracovného úrazu

I. Osobné prevzatie protokolu o vyšetrení príčin vzniku závažného pracovného úrazu kontrolovaným subjektom predstavuje zákonný spôsob jeho doručenia (ad manus - do ruky) podľa ustanovenia § 14 ods. 5 zákona o inšpekcii práce, pričom takto odovzdan...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.