Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru


Otváranie budovy školy pedagogickým zamestnancom v sobotu ako práca nadčas N

Autor/i: JUDr. Lucia Pivarníková

Považuje sa otváranie budovy pedagogickým zamestnancom na príkaz riaditeľa školy v sobotu za prácu nadčas a patrí zamestnancovi v tomto prípade odmena za prácu nadčas? Práca nadčas  pedagogických zamestnancov je upravená odlišne od Zákonníka práce...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Odstupné starostovi po vzdaní sa mandátu N

Publikované:

Mám nárok na odstupné? N

Publikované:

Doba určitá a odstupné N

Publikované:

Odstupné hlavného kontrolóra N

Publikované: