Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Články

O portáli

Portál odborných informácií z oblasti pracovnoprávnych vzťahov, personalistiky, kolektívneho pracovného práva, ochrany osobných údajov a BOZP prináša články, riešené príklady z praxe, krátke tematické videá, analýzy súdnych rozhodnutí, vzory dokumentov, právne predpisy, komentáre k zákonom a iné formy atraktívneho obsahu.

Portál je určený:

 • zamestnávateľom,
 • zástupcom zamestnancov,
 • personalistom,
 • manažérom ľudských zdrojov,
 • právnikom, ktorí sa zaoberajú pracovným právom.

Benefity portálu pre vašu prácu

Využívaním portálu si zabezpečíte prístup:

 • k odborným článkom z oblasti pracovného práva,
 • k správam o aktuálnom dianí a o pripravovaných legislatívnych zmenách,
 • k riešeným príkladom z praxe,
 • k analýzam súdnych rozhodnutí,
 • ku vzorom dokumentov,
 • k právnym predpisom, ku komentárom a k judikatúre k vybraným predpisom,
 • ku kompletnej databáze otázok a odpovedí (viac ako 3 700) s možnosťou zadať vlastné otázky,
 • k monitoringu legislatívneho procesu,
 • k online časopisu Bezpečnosť práce v praxi a k jeho archívu.

Výnimočnosť portálu

 • Obsah portálu je posudzovaný Vedeckou radou vydavateľstva Wolters Kluwer SR pre oblasťpracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu.
 • Hlavným partnerom a garantom portálu je Labour Law Association/Asociácia pracovného práva.
 • Autormi príspevkov sú odborníci na pracovné právo, ktorí dôverne poznajú problémy aplikačnej praxe.

Obsah portálu

Pracovnoprávne vzťahy –odborné články na témy pracovný pomer, prekážky v práci, pracovný čas, dovolenka, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovnej činnosti, zodpovednostné vzťahy, zamestnávanie cudzincov, cestovné náhrady

Personalistika – odborné články na témy starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie, sociálne zabezpečenie, kolektívne pracovné právo, ochrana osobných údajov, pracovná zdravotná služba, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Pracovné situácie – riešené prípady z praxe, videopríklady/videoškolenia, analýzy súdnych rozhodnutí.

BOZP – online časopis Bezpečnosť práce v praxi a jeho archív.

Otázky a odpovede – prístup do databázy otázok a vypracovaných odpovedí; možnosť zadať vlastné otázky.

Vzory – vzory dokumentov používané v pracovnoprávnych vzťahoch.

Legislatíva – komentáre a judikatúra k vybraným právnym predpisom. 

Prečo si predplatiť produktový balíček

Aktuálnosť a kvalita informácií – Obsah internetového portálu pripravujú odborníci na pracovné právo, ktorí poznajú problémy aplikačnej praxe, a je posudzovaný Vedeckou radou vydavateľstva Wolters Kluwer SR pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu. Hlavným partnerom a garantom portálu je Labour Law Association/Asociácia pracovného práva.

Dôležité informácie na jednom mieste – Portál poskytuje odborné informácie z rôznych oblastí pracovného práva, preto ich netreba vyhľadávať inde.  

Neobmedzený prístup k informáciám – Prístup k informáciám máte 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Včasná informovanosť – Portál monitoruje situáciu v oblasti pracovného práva a na všetky zmeny vás včas upozorní. Zároveň vám poskytne informácie, ako sa jednotlivé legislatívne zmeny premietnu do praxe.

Právna istota a spoľahlivosť – Vďaka prepojeniu s právnym informačným systémom ASPI sú informácie vždy v súlade s platnou právnou úpravou.

Produktové balíčky podľa potrieb zákazníka – V ponuke sú tri produktové balíčky, z ktorých si môžete vybrať ten, ktorý najviac vyhovuje vašim potrebám.

 

Testovanie ZADARMO počas 10 dní

Zaregistrujte sa na www.pracovnepravo.sk a využite možnosť bezplatne si vyskúšať výhody portálu po dobu 10 dní.

CHCEM VYSKÚŠAŤ

10 dňovou bezplatnou registráciou na www.pracovnepravo.sk/sk/registracia si vytvoríte vlastný užívateľský účet. Prihlasovacími údajmi sú vaša emailová adresa a heslo. Registráciou získate bezplatnú demolicenciu na prístup do aplikácie. Demolicenciu nie je možné predĺžiť, ak máte záujem využívať aplikáciu aj naďalej po uplynutí jej platnosti, je potrebné si objednať predplatné. V testovacej verzii nie je nárok na bezplatný odpovedný servis.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.