Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Obsah portálu je posudzovaný Vedeckou radou pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu vydavateľstva Wolters Kluwer SR. Hlavným partnerom je Labour Law Association.

logo wolters kluwer logo labour law association

Pracovnoprávne vzťahy

Neplatné skončenie pracovného pomeru

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) presne vymedzuje postup, ktorý je potrebné dodržať, aby bolo skončenie pracovného pomeru platné. Rozlišuje medzi skončením pracovného pomeru zo strany zamestnanca a sko...

Vek ako výpovedný dôvod

Aktuálna novela Zákonníka práce, prijatá ako zákon č. 76/2021 Z. z., priniesla zásadné zmeny, pričom viacero z nich je účinných už od 1. marca 2021. Jednou z najkontroverznejších zmien je doplnenie nového výpovedného dôvodu pre zamestnávateľa, kto...

Personalistika

Výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom zamestnanc...

Môže zamestnávateľ odložiť výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom až na čas po skončení skúšobnej doby zamestnanca?

Rekreačné poukazy

V súčasnosti mnohí zamestnávatelia príspevok na rekreáciu poskytujú formou rekreačných poukazov. Vyzerajú takmer ako bežná platobná karta a spôsob platby s nimi je rovnaký ako s bežnou platobnou bankovou kartou.

Aktuálne zmeny v legislatíve

580/2004 Z.z.

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 6. 2021  

162/2015 Z.z.

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 6. 2021  

145/1995 Z.z.

Schválený 22. 6. 1995 Účinný 1. 8. 1995 Novelizovaný: 1. 6. 2021  

362/2011 Z.z.

Schválený 13. 9. 2011 Účinný 1. 12. 2011 Novelizovaný: 26. 5. 2021  

62/2020 Z.z.

Schválený 25. 3. 2020 Účinný 27. 3. 2020 Novelizovaný: 21. 5. 2021  

355/2007 Z.z.

Schválený 21. 6. 2007 Účinný 1. 9. 2007 Novelizovaný: 15. 6. 2021  

292/2014 Z.z.

Schválený 17. 9. 2014 Účinný 1. 11. 2014 Novelizovaný: 15. 6. 2021  

595/2003 Z.z.

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 7. 2021  

328/2002 Z.z.

Schválený 29. 5. 2002 Účinný 1. 7. 2002 Novelizovaný: 1. 7. 2021  

448/2008 Z.z.

Schválený 30. 10. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 1. 7. 2021  

Slovník pojmov

Strata času

Je to doba, kedy pracovná cesta zamestnanca zasahuje do doby jeho odpočinku, ktorá nie je výkonom práce (zamestnanec nepracuje). Zamestnávateľ môže takúto dobu „stratu času“ kompenzovať peňažným plnením alebo poskytnutím náhradného voľna zamestnancovi.