Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Obsah portálu je posudzovaný Vedeckou radou pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu vydavateľstva Wolters Kluwer SR. Hlavným partnerom je Labour Law Association.

logo wolters kluwer logo labour law association

Pracovnoprávne vzťahy

Pracovnoprávne „výhody“ osamelého zamestnanca

Sociálny aspekt pracovného zákonodarstva má viacero rozmerov. Nie je to len o zdraviu neškodlivom, bezpečnom a uspokojivom nastavení samotných podmienok výkonu práce. Je to aj o zohľadnení určite osobitnej, veľmi často zraniteľnej, možno povedať a...

Nové pandemické opatrenia: najdôležitejšie zmeny pre prevádzkovateľ...

Od 15. 11. 2021 je účinná nová pandemická legislatíva, zákon č. 412/2021 Z.z. („Zákon“), ktorá sa dotýka takmer každého podnikateľa a zamestnávateľa. Keďže opatrenia boli prijaté a nadobudli účinnosť v neobvykle krátkom čase, prinášame vám stručný...

Personalistika

Zdanenie vybraných nepeňažných plnení u zamestnancov

V súčasnosti zamestnávatelia razia trend zaujať nových zamestnancov cez množstvo poskytovaných nepeňažných plnení – benefitov. Ide o prípady, keď zamestnávateľ nie je povinný zabezpečiť nejaké výhody zamestnancovi, t. j. neukladá mu to ako povinno...

Nárok na príspevok na rekreáciu pri prenocovaní v rôznych zariadeniach

V praxi dochádza k situácii, že zamestnanec počas rekreácie vystrieda viacero ubytovacích zariadení. Z kombinácie napr. dve prenocovania v jednom zariadení a tri prenocovania v inom zariadení možno odvodiť, že sú splnené podmienky na príspevok na ...

Vybrali sme pre vás z časopisu BOZP

Aktuálne zmeny v legislatíve

328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 29. 5. 2002 Účinný 1. 7. 2002 Novelizovaný: 5. 8. 2021  

120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky

Schválený 21. 4. 1993 Účinný 28. 5. 1993 Novelizovaný: 1. 8. 2021  

160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 8. 2021  

351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách

Schválený 14. 9. 2011 Účinný 1. 11. 2011 Novelizovaný: 1. 8. 2021  

563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 1. 12. 2009 Účinný 1. 1. 2010 Novelizovaný: 1. 8. 2021  

Slovník pojmov

Dni pracovného pokoja

Dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok zamestnanca v týždni a sviatky.

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.