Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Obsah portálu je posudzovaný Vedeckou radou pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu vydavateľstva Wolters Kluwer SR. Hlavným partnerom je Labour Law Association.

logo wolters kluwer logo labour law association

Pracovnoprávne vzťahy

Neplatné skončenie pracovného pomeru

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) presne vymedzuje postup, ktorý je potrebné dodržať, aby bolo skončenie pracovného pomeru platné. Rozlišuje medzi skončením pracovného pomeru zo strany zamestnanca a sko...

Vek ako výpovedný dôvod

Aktuálna novela Zákonníka práce, prijatá ako zákon č. 76/2021 Z. z., priniesla zásadné zmeny, pričom viacero z nich je účinných už od 1. marca 2021. Jednou z najkontroverznejších zmien je doplnenie nového výpovedného dôvodu pre zamestnávateľa, kto...

Personalistika

Výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom zamestnanc...

Môže zamestnávateľ odložiť výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom až na čas po skončení skúšobnej doby zamestnanca?

Rekreačné poukazy

V súčasnosti mnohí zamestnávatelia príspevok na rekreáciu poskytujú formou rekreačných poukazov. Vyzerajú takmer ako bežná platobná karta a spôsob platby s nimi je rovnaký ako s bežnou platobnou bankovou kartou.

Aktuálne zmeny v legislatíve

580/2004 Z.z.

Schválený 21. 10. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 6. 2021  

162/2015 Z.z.

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 6. 2021  

145/1995 Z.z.

Schválený 22. 6. 1995 Účinný 1. 8. 1995 Novelizovaný: 1. 6. 2021  

362/2011 Z.z.

Schválený 13. 9. 2011 Účinný 1. 12. 2011 Novelizovaný: 26. 5. 2021  

62/2020 Z.z.

Schválený 25. 3. 2020 Účinný 27. 3. 2020 Novelizovaný: 21. 5. 2021  

355/2007 Z.z.

Schválený 21. 6. 2007 Účinný 1. 9. 2007 Novelizovaný: 15. 6. 2021  

292/2014 Z.z.

Schválený 17. 9. 2014 Účinný 1. 11. 2014 Novelizovaný: 15. 6. 2021  

595/2003 Z.z.

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 7. 2021  

328/2002 Z.z.

Schválený 29. 5. 2002 Účinný 1. 7. 2002 Novelizovaný: 1. 7. 2021  

448/2008 Z.z.

Schválený 30. 10. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 1. 7. 2021  

Slovník pojmov

Osamelý zamestnanec

Zamestnanec, ktorý žije sám a je slobodný, ovdovený alebo rozvedený muž, slobodná, ovdovená alebo rozvedená žena. Za osamelého zamestnanca sa považuje aj osamelý muž alebo žena z iných vážnych dôvodov. Osamelá matka je matka, ktorá nežije s otcom dieťaťa v spoločnej domácnosti a uvedené aj písomne čestne prehlásila pred príslušnou pobočkou Sociálnej poisťovne.