Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Obsah portálu je posudzovaný Vedeckou radou pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu vydavateľstva Wolters Kluwer SR. Hlavným partnerom je Labour Law Association.

logo wolters kluwer logo labour law association

Pracovnoprávne vzťahy

Určenie dĺžky výpovednej doby pri dlhodobej zdravotnej nespôsobilos...

Správne určenie výpovednej doby zamestnancovi v prípade uplatnenia výpovedného dôvodu podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce predstavuje v aplikačnej praxi pre mnohých personalistov i právnikov výzvu. Pravidelne totiž prichádza k ...

Osobitosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou so zamestnancom so...

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej ako „Zákonník práce″) ako základný pracovnoprávny predpis zabezpečuje ochranu osobitných kategórií zamestnancov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nachádzajú v nevýhodnej situácii. Súčasťou tejto skupiny...

Personalistika

Povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca v súvislosti so zmenou pohl...

Zmena pohlavia zamestnanca a s tým súvisiace povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca nie sú konkrétne regulované pracovnoprávnymi predpismi ani nie je zverejnený žiadny metodický postup alebo usmernenie či už Ministerstva práce sociálnych vecí a r...

Päť mýtov o monitorovaní (nielen) zamestnancov z hľadiska GDPR

Jedným z obľúbených prostriedkov ochrany majetku zamestnávateľa je monitorovanie priestorov kamerovým systémom. Záznamy z kamier zachytávajú zamestnancov, ale aj ďalšie osoby pohybujúce sa v monitorovaných priestorov, čím dochádza k spracúvaniu os...

Vybrali sme pre vás z časopisu BOZP

Aktuálne zmeny v legislatíve

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 22. 5. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 9. 2021  

328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 29. 5. 2002 Účinný 1. 7. 2002 Novelizovaný: 5. 8. 2021  

461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 5. 8. 2021  

Slovník pojmov

Rodičovský príspevok

Je to štátna sociálna dávka, ktorá je poskytovaná príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa. Ak sa rodič stará o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa. Nárok na rodičovský príspevok trvá, aj keď zamestnanec/zamestnankyňa pracuje, ale pod podmienkou, že má dieťa zabezpečenú riadnu starostlivosť.

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.