Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Obsah portálu je posudzovaný Vedeckou radou pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu vydavateľstva Wolters Kluwer SR. Hlavným partnerom je Labour Law Association.

logo wolters kluwer logo labour law association

Pracovnoprávne vzťahy

Plánované zvýšenie sumy stravného a sumy náhrady za použitie motoro...

Príspevok rozoberá aktuálne plánované legislatívne zmeny v súvislosti so zvýšením sumy stravného a sumy základnej náhrady za použitie motorového vozidla pri pracovných cestách.

Zaokrúhľovanie platieb v hotovosti a účtovanie rozdielov od 1. júla...

Zrušenie 1 a 2 eurocentových mincí bolo predmetom už viacerých rokovaní na úrovni eurozóny a aj Národnej banky Slovenska. Nakoľko euromince majú iný právny základ ako bankovky, o ktorých rozhoduje Európska centrálna banka (ECB), o minciach ako zák...

Personalistika

Návrat ženy alebo muža do práce po materskej/rodičovskej dovolenke

Veľký počet žien po materskej dovolenke či mužov po rodičovskej dovolenke, ktorí sa vracajú do práce, zažívajú stres, pretože sa dostávajú do novej životnej situácie. Na túto situáciu si musí zvyknúť celá rodina, aj partner a dieťa. Náročná je ada...

Kurzarbeit – nedostatky v žiadostiach o poskytnutie podpory

Príspevok rozoberá najčastejšie nedostatky a problémy v súvislosti s prvými podanými žiadosťami zamestnávateľov o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce.

Vybrali sme pre vás z časopisu BOZP

Aktuálne zmeny v legislatíve

582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 15. 6. 2022  

440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 26. 11. 2015 Účinný 1. 1. 2016 Novelizovaný: 15. 6. 2022  

561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 25. 11. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 7. 6. 2022  

8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 3. 12. 2008 Účinný 1. 2. 2009 Novelizovaný: 1. 7. 2022  

18/1996 Z.z. o cenách

Schválený 14. 11. 1995 Účinný 1. 4. 1996 Novelizovaný: 1. 7. 2022  

Slovník pojmov

Daňový bonus na dieťa

Daňový bonus na vyživované dieťa je daňové zvýhodnenie od štátu, ktoré si zamestnanec môže uplatniť na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, pričom prechodný pobyt dieťaťa nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu. Ide o príjem, ktorý je od dane oslobodený. Nárok na daňový bonus na dieťa si môže daňovník uplatniť mesačne u zamestnávateľa alebo až po uplynutí zdaňovacieho obdobia prostredníctvom ročného zúčtovania preddavkov na daň u zamestnávateľa alebo sám podaním daňového priznania k dani z príjmov v fyzickej osoby.

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.