Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Obsah portálu je posudzovaný Vedeckou radou pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu vydavateľstva Wolters Kluwer SR. Hlavným partnerom je Labour Law Association.

logo wolters kluwer logo labour law association

Pracovnoprávne vzťahy

Vstup OTP zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa a spracúvanie o...

Zamestnávatelia od 29.11.2021 môžu zisťovať, či sú ich zamestnanci zaočkovaní, či prekonali ochorenie COVID-19, alebo či majú negatívny PCR alebo antigénový test. Pri kontrole covid passov, dokladov o prekonaní koronavírusu alebo testov, ako aj pr...

Pracovnoprávne „výhody“ osamelého zamestnanca

Sociálny aspekt pracovného zákonodarstva má viacero rozmerov. Nie je to len o zdraviu neškodlivom, bezpečnom a uspokojivom nastavení samotných podmienok výkonu práce. Je to aj o zohľadnení určite osobitnej, veľmi často zraniteľnej, možno povedať a...

Personalistika

Zdanenie vybraných nepeňažných plnení u zamestnancov

V súčasnosti zamestnávatelia razia trend zaujať nových zamestnancov cez množstvo poskytovaných nepeňažných plnení – benefitov. Ide o prípady, keď zamestnávateľ nie je povinný zabezpečiť nejaké výhody zamestnancovi, t. j. neukladá mu to ako povinno...

Nárok na príspevok na rekreáciu pri prenocovaní v rôznych zariadeniach

V praxi dochádza k situácii, že zamestnanec počas rekreácie vystrieda viacero ubytovacích zariadení. Z kombinácie napr. dve prenocovania v jednom zariadení a tri prenocovania v inom zariadení možno odvodiť, že sú splnené podmienky na príspevok na ...

Vybrali sme pre vás z časopisu BOZP

Aktuálne zmeny v legislatíve

145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Schválený 22. 6. 1995 Účinný 1. 8. 1995 Novelizovaný: 1. 12. 2021  

222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

Schválený 6. 4. 2004 Účinný 1. 5. 2004 Novelizovaný: 15. 11. 2021  

328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 29. 5. 2002 Účinný 1. 7. 2002 Novelizovaný: 5. 8. 2021  

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

Schválený 2. 10. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 8. 2021  

311/2001 Z.z. Zákonník práce

Schválený 2. 7. 2001 Účinný 1. 4. 2002 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 2. 2. 2006 Účinný 1. 7. 2006 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia

Schválený 19. 4. 2006 Účinný 1. 7. 2006 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

Slovník pojmov

Rodičovský príspevok

Je to štátna sociálna dávka, ktorá je poskytovaná príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa. Ak sa rodič stará o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa. Nárok na rodičovský príspevok trvá, aj keď zamestnanec/zamestnankyňa pracuje, ale pod podmienkou, že má dieťa zabezpečenú riadnu starostlivosť.

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.