Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Pracovnoprávne vzťahy

Alkohol na pracovisku (2. časť)

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: Mgr. Štefan Palkovič, advokát, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Otázka požitia alkoholu na pracovisku je často diskutovanou témou. V tejto časti príspevku sa budeme venovať detailom a súdnej praxi v súvislosti so zisťovaním prítomnosti alkoholu u zamestnanca.

Alkohol na pracovisku (1. časť)

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: Mgr. Štefan Palkovič, advokát, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Otázka požitia alkoholu na pracovisku, resp. nástupu pod vplyvom alkoholu do práce je často diskutovanou témou s nie vždy presvedčivým záverom o tom, či ide bez ďalšieho o závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo nie. Príspevok v prvej časti r...

Novela Zákonníka práce: Ako sa menia príplatky zamestnávateľa za prácu cez víkend, v noci či počas sviatkov

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: RUŽIČKA AND PARTNERS

Ďalšia novela Zákonníka práce prináša s účinnosťou od 1. júna 2023 opäť zmenu súm mzdového zvýhodnenia.

Daňové termíny v roku 2023

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Príspevok uvádza prehľad dôležitých termínov v súvislosti s daňovými povinnosťami v roku 2023.

Skúšobná doba v pracovnom práve

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. Anton Ukropec Zdroj: časopis Účtovníctvo ROPO a obcí 11/2022

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou skúšobnej doby v pracovnom práve. V príspevku je vzhľadom na rozhodovaciu činnosť súdov poukázané na základnú charakteristiku skúšobnej doby, podmienky jej dohodnutia, trvanie skúšobnej doby, skončenie pracovné...

Zmeny v sociálnom poistení od 1. januára 2023

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Dňa 23. októbra 2018 bola schválená novela č. 317/2018 Z. z. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), pričom časť ustanovení tejto novely nadobúda účinnosť 1. januára 2023. V článku objasní...

Aké zmeny prináša novela zákona o dani z príjmov pre fyzické osoby od 1. januára 2023?

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Zdroj: KPMG

V NRSR bola počas aktuálnej schôdze schválená novela zákona o dani z príjmov, ktorá prináša viaceré zmeny a spresnenia v oblasti dane z príjmov fyzických osôb.

Prehľad 10 najdôležitejších zmien Zákonníka práce v roku 2022

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Zdroj: KPMG

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce („Zákonník práce“) ako základný pracovnoprávny predpis bol v roku 2022 novelizovaný až šesťkrát. Prijaté zmeny a doplnenia reflektujú na transpozíciu európskych smerníc alebo potrebu riešenia aplikačných prob...

Zamestnávatelia: sú známe nové sumy stravného, pozor tiež na novú Evidenciu analytických údajov zamestnancov

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Zdroj: KPMG

V Zbierke zákonov bolo uverejnené opatrenie z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR („MPSVR SR“), ktoré zvyšuje sumy stravného. Výška stravného sa upravuje tretíkrát v priebehu roka 2022, tento raz s účinnosťou od 1. januára 2023....

Pracovné podmienky zamestnancov

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: časopis Účtovníctvo ROPO a obcí 11/2022

Pracovné podmienky zamestnanca sú dôležitým faktorom, ktorý vplýva na pracovný výkon, ktorý podá zamestnanec. Pracovné podmienky vychádzajú z právnej úpravy obsiahnutej vo viacerých právnych predpisoch a musia spĺňať základné požiadavky na rozvrhn...

Pojem ESG v pracovnom práve

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Pravdepodobne nie každému je jasné, o čom hovoríme, ak hovoríme o pojme ESG. Niekto ESG prirovnáva k ochrane osobných údajov (GDPR), v zmysle ďalšej zbytočnej byrokracie a papierovania. Takéto prirovnanie má však od pravdy ďaleko. Článok prináša o...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.