Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Pracovnoprávne vzťahy

Automatický prechod zamestnancov aj bez prevodu majetku z hľadiska judikatúry Súdneho dvora EÚ

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: Mgr. Štefan Palkovič, advokát, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Automatický prechod práv a povinností zamestnancov od jedného zamestnávateľa k inému slovenská a európska legislatíva spája s tzv. prevodom podniku. V prípade splnenia podmienok pre prevod podniku vstupuje preberajúci zamestnávateľ v plnom rozsahu...

Výkon práce nadčas a práce vo sviatok

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 7-8/2022

Pracovný život prináša situácie, keď v dôsledku zvýšenej pracovnej vyťaženosti alebo potreby splnenia rôznych pracovných úloh alebo stanovených cieľov je nutné, aby zamestnanci pracovali nad rámec svojho určeného („bežného“) pracovného času. Zákon...

Evidencia pracovného času a evidencia dochádzky

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. Lucia Pivarníková Zdroj: portál Direktor

V praxi často dochádza k omylu, keď zamestnávateľ eviduje dochádzku zamestnancov namiesto ich pracovného času. Pracovný čas a dochádzka sú nielen obsahovo, ale aj časovo odlišné pojmy, pričom každý zamestnávateľ má zákonnú povinnosť sledovať len p...

Zmeny v Zákonníku práce od októbra 2022

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. Jana Mikušová, Advokátska kancelária bratis.law

Príspevok informuje o aktuálne pripravovaných, resp. schvaľovaných zmenách Zákonníka práce vyplývajúcich z transpozície prijatých smerníc EÚ.

Od 1. 9. 2022 sa mení výška stravného

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: Accace k.s. Zdroj: Accace

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR po pár mesiacoch opäť vydalo nové opatrenie o sumách stravného, ktorým sa v súlade so zákonom o cestovných náhradách upravuje výška stravného pri pracovných cestách. Táto zmena má vplyv aj na výšku s...

Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 7-8/2022

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 25. 2. 2022 zákon č. 55/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (ďalej len ako „zákon č. 55/2022 Z. z.“), ktorý nadobudol účinnosť dňa 26. 2. 2022.

Zmena životného minima od 1. júla 2022 a jej vplyv na mzdové veličiny (1. časť)

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Od 1. júla 2022 sa mení výška životného minima, ktoré je dôležitým parametrom v mzdovej učtárni, pretože od neho sú odvodené viaceré veličiny ako daňové úľavy a nepostihnuteľné sumy, ktoré majú priamy vplyv na výšku zrážok realizovaných zo mzdy za...

Pracovný čas a jeho rozvrhnutie

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 6/2022

Týždňom sa pre potreby rozvrhnutia pracovného času rozumie sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Ustanovený týždenný pracovný čas môže byť rozvrhnutý rovnomerne alebo nerovnomerne.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.