Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 5/2019

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
5/2019

Osvetlenie výrobných priestorov svetelnými led zdrojmi

Ing. Richard Drahoš, PhD. Ing. Milan Drahoš

Osvetlenie vnútorných pracovísk (priestorov), miest zrakových úloh alebo činností sa dá zabezpečiť denným svetlom, sústavou umelého osvetlenia alebo ich kombináciou. Vývoj svetelných zdrojov LED (L...

Základné povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP (2.)

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Bezpečnosť a ochrana zdravia (ďalej len "BOZP") sa chápe ako jeden z významných segmentov sociálnej politiky SR a svojim zameraním sa sústreďuje na prevenciu chorôb súvisiacich s prácou, na možnost...

Aplikácia bezpečnostných opatrení pri vybraných údržbárskych činnostiach

Ing. Laurencia Jančurová

Dôležitou súčasťou úspešného výrobného procesu je trvalá snaha o zlepšenie podmienok práce, ktoré zahŕňajú okrem ekonomického výsledku aj iné dôležité aspekty ovplyvňujúce výkon zamestnancov, ich s...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.