Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Judikáty

Prípustnosť dovolania

Spzn: 3 Cdo 157/2017 Prameň: Zb.NS Zväzok: 2 Ročník: 2018 Strana: 54 Číslo: 21/2018

Judikáty

Judikáty

Spzn: 7 Co 378/66 Prameň: Zb.NS Zväzok: 7 Ročník: 1967 Strana: 422 Číslo: 75/1967

Judikáty

Vázanost občanskoprávního soudu zprošťujícím rozsudkem trestního soudu

Spzn: 4 Cz 30/66 Prameň: Zb.NS Zväzok: 5 Ročník: 1966 Strana: 270 Číslo: 58/1966

Judikáty

Judikáty

Judikáty

Judikáty

Výklad prejavu vôle zamestnanca o trvaní na zamestnávaní pri neplatnej výpovedi

Spzn: 3 Cdo 266/2009 Prameň: ZSP. Zväzok: 4 Ročník: 2011 Strana: 132 Číslo: 37/2011

Judikáty

Právo na súdnu a inú právnu ochranu. Právo na spravodlivé súdne konanie

Spzn: III. ÚS 36/2010 Prameň: Zb.Us. Číslo: 19/2010

Judikáty

K zásade rovnakého zaobchádzania

Spzn: IV. ÚS 16/09 Prameň: Zb.Us. Číslo: 95/2009

Judikáty

Promlčení nároku na náhradu škody

Spzn: Sc 2/83 Prameň: Zb.NS Zväzok: 9-10 Ročník: 1983 Strana: 452 Číslo: 29/1983

Judikáty

o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a o náhradu mzdy

Spzn: 4 Cdo 280/2013 Prameň: ASPI

Judikáty

Právo na súdnu ochranu. Vyplatenie odstupného z neplatnej kolektívnej zmluvy

Spzn: I. ÚS 501/2011 Prameň: ZSP. Zväzok: 3 Ročník: 2013 Strana: 118 Číslo: 23/2013

Judikáty

Preskúmanie rozhodnutí sociálnej poisťovne o priznaní starobného dôchodku. Právo na rovnaké hmotné zabezpečenie. Prevod podniku

Spzn: I. ÚS 306/2010 Prameň: ZSP. Zväzok: 4 Ročník: 2011 Strana: 149 Číslo: 42/2011

Judikáty

Příčinná souvislost při vzniku škody

Spzn: 2 Cz 36/76 Prameň: Zb.NS Zväzok: 2-3 Ročník: 1979 Strana: 133 Číslo: 7/1979

Judikáty

o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru

Spzn: 3 Cdo 319/2013 Prameň: ASPI

Judikáty

Výpoveď z pracovného pomeru

Spzn: 4 Cdo 12/94 Prameň: Zb.NS Zväzok: 3 Ročník: 1995 Strana: 103 Číslo: 28/1995

Judikáty

Právo súčinnosti (prerokovanie). Platnosť výpovede (okamžitého skončenia pracovného pomeru)

Spzn: 1 Cdo 72/2006 Prameň: ZSP. Zväzok: 6 Ročník: 2007 Strana: 217 Číslo: 84/2007