Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Judikáty

o vymoženie 159,33 EUR s príslušenstvom

Spzn: 7 ECdo 105/2013 Prameň: ASPI

Judikáty

o vymoženie 477,99 EUR s príslušenstvom

Spzn: 7 ECdo 125/2013 Prameň: ASPI

Judikáty

o vymoženie 390,79 EUR s príslušenstvom

Spzn: 7 ECdo 70/2013 Prameň: ASPI

Judikáty

pre vymoženie 569,61 EUR s príslušenstvom

Spzn: 7 ECdo 83/2013 Prameň: ASPI

Judikáty

pre vymoženie 1 162,39 EUR s príslušenstvom

Spzn: 7 ECdo 249/2013 Prameň: ASPI

Judikáty

pre vymoženie 1 639,30 EUR s príslušenstvom

Spzn: 7 ECdo 237/2013 Prameň: ASPI

Judikáty

o vymoženie 16,59 EUR s príslušenstvom

Spzn: 7 ECdo 169/2013 Prameň: ASPI

Judikáty

pre vymoženie 1 062,87 EUR s príslušenstvom

Spzn: 7 ECdo 179/2013 Prameň: ASPI

Judikáty

pre vymoženie 277,50 EUR s príslušenstvom

Spzn: 7 ECdo 181/2013 Prameň: ASPI

Judikáty

pre vymoženie 693,09 Eur s príslušenstvom

Spzn: 7 Cdo 13/2013 Prameň: ASPI

Judikáty

o určenie vlastníckeho práva

Spzn: 7 Cdo 123/2013 Prameň: ASPI

Judikáty

o vydanie bezdôvodného obohatenia

Spzn: 7 Cdo 147/2013 Prameň: ASPI

Judikáty

o náhradu škody

Spzn: 7 Cdo 189/2012 Prameň: ASPI

Judikáty

o prejednanie dedičstva

Spzn: 3 Ndc 23/2013 Prameň: ASPI

Judikáty

o vymoženie 1 306,51 eur s prísl.

Spzn: 2 Oboer 195/2013 Prameň: ASPI

Judikáty

o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy

Spzn: 5 Cdo 250/2013 Prameň: ASPI

Judikáty

o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy

Spzn: 5 Cdo 286/2013 Prameň: ASPI

Judikáty

o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy

Spzn: 6 Cdo 290/2013 Prameň: ASPI

Judikáty

o vymoženie 464,70 eur s prísl.

Spzn: 6 ECdo 180/2013 Prameň: ASPI

Judikáty

o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy

Spzn: 6 Cdo 264/2013 Prameň: ASPI