Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Judikáty

Prípustnosť dovolania

Prameň: Zb.NS Zväzok: 2 Ročník: 2018 Strana: 54 Číslo: 21/2018

Judikáty

Judikáty

Prameň: Zb.NS Zväzok: 7 Ročník: 1967 Strana: 422 Číslo: 75/1967

Judikáty

Vázanost občanskoprávního soudu zprošťujícím rozsudkem trestního soudu

Prameň: Zb.NS Zväzok: 5 Ročník: 1966 Strana: 270 Číslo: 58/1966

Judikáty

Judikáty

Judikáty

Judikáty

Výklad prejavu vôle zamestnanca o trvaní na zamestnávaní pri neplatnej výpovedi

Prameň: ZSP. Zväzok: 4 Ročník: 2011 Strana: 132 Číslo: 37/2011

Judikáty

K zásade rovnakého zaobchádzania

Prameň: Zb.Us. Číslo: 95/2009

Judikáty

Promlčení nároku na náhradu škody

Prameň: Zb.NS Zväzok: 9-10 Ročník: 1983 Strana: 452 Číslo: 29/1983

Judikáty

Právo na súdnu ochranu. Vyplatenie odstupného z neplatnej kolektívnej zmluvy

Prameň: ZSP. Zväzok: 3 Ročník: 2013 Strana: 118 Číslo: 23/2013

Judikáty

Příčinná souvislost při vzniku škody

Prameň: Zb.NS Zväzok: 2-3 Ročník: 1979 Strana: 133 Číslo: 7/1979

Judikáty

Výpoveď z pracovného pomeru

Prameň: Zb.NS Zväzok: 3 Ročník: 1995 Strana: 103 Číslo: 28/1995

Judikáty

Právo súčinnosti (prerokovanie). Platnosť výpovede (okamžitého skončenia pracovného pomeru)

Prameň: ZSP. Zväzok: 6 Ročník: 2007 Strana: 217 Číslo: 84/2007