Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 3/2020

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
3/2020

Bezpečnosť a ochrana zdravia v lesnom hospodárstve

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Ochrana života a zdravia pri práci, ako aj materiálnych hodnôt je jednou zo základných povinností každého zamestnávateľa pri práci v lese. Význam starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri p...

K protokolu o vyšetrení príčin vzniku závažného pracovného úrazu

Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.

I. Osobné prevzatie protokolu o vyšetrení príčin vzniku závažného pracovného úrazu kontrolovaným subjektom predstavuje zákonný spôsob jeho doručenia (ad manus - do ruky) podľa ustanovenia § 14 ods....

Návrat zamestnanca do práce po materskej a rodičovskej dovolenke

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association PhDr. Adam Madleňák, PhD.

Pomerne často sa možno stretnúť v aplikačnej praxi s otázkami súvisiacimi s čerpaním materskej a rodičovskej dovolenky, a to najmä v kontexte návratu muža alebo ženy po skončení ich čerpania. Zákon...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.