Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 11/2019

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
11/2019

Zásady bezpečnej práce na drevárskych strojoch a zariadeniach

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Ochrana života a zdravia pri práci, ako aj materiálnych hodnôt, je jednou zo základných povinností každého zamestnávateľa. Význam starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ale najmä ...

Novela zákona o cestnej doprave

Ing. Ján Trcka

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bola začiatkom roka 2019 zverejnená novela zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 56/2012 Z.z.“) prostredn...

Zdravé kancelárie - zdraví zamestnanci (3.)

RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

V roku 1982 odsúhlasila Svetová zdravotnícka organizácia názov „Syndróm chorých budov“ – Sick Building Syndrom pre príznaky ochorenia alebo nepohody, ktoré nemali zjavné príčiny a súviseli s pobyto...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.