Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 2/2020

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
2/2020

Bezpečnosť - čo by sme sa mohli naučiť od leteckého priemyslu

Vladimir Cernak, M.D. PhD.

Bezpečnostný profil komerčnej leteckej dopravy prešiel obrovským vývojom. Pokiaľ v 80. rokoch počet prepravených pasažierov na jedno úmrtie bol 2 milióny, v súčasnosti sa tento pomer zmenil na 1:19...

Pracovná zdravotná služba v rámci prevencie profesionálnych ochorení

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Choroba z povolania a ohrozenie chorobou z povolania Choroba z povolania je ochorenie, ktoré vzniklo v príčinnej súvislosti s pracovnou činnosťou, je zaradená do zoznamu chorôb z povolania a uznaná...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.