Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Riešené prípady z praxe

Pracovné oblečenie zamestnancov z dôvodu ESD ochrany produktu N

Autor/i: Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o.

Zamestnávateľ z dôvodu požiadaviek na výrobok a čisté ESD priestory prevádzky plánuje zrušiť používanie krátkych nohavíc  a ich nahradenie dlhými nohavicami z dôvodu, že to požaduje kvôli kvalite výroby a ochrane svojho výrobku, nie z dôvodu BOZP....

Vyslanie slovenských zamestnancov do Rakúska a určenie formy zamestnania N

Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

Slovenská stavebná spoločnosť s r. o. má uzatvorenú zmluvu s inou stavebnou firmou v Rakúsku. Svojich zamestnancov bude vysielať na 10 dní do Rakúska a potom budú pracovať 5 dní doma na Slovensku a opäť 10 dní v Rakúsku. Vyplácať ich bude slovensk...

Zdaniteľný príjem zamestnanca N

Autor/i: Ing. Miroslava Brnová

Spoločnosť, ktorá zamestnáva dvoch zamestnancov zabezpečila Callio Gastro karty na stravovanie. Na karty zamestnancom poslala peniaze s tým, že ich denné stravné má byť 5 €. Za normálnych okolností by tak 55 % (2,75 €) bol náklad zamestnávateľa, 4...

Pracovná neschopnosť počas zahraničnej pracovnej cesty a nárok na cestovné náhrady N

Autor/i: Ing. Ľuboslava Minková

Spoločnosť má zamestnancov, ktorí boli vyslaní na služobnú cestu do Srbska. Po návrate na Slovensko išli do povinnej karantény. Ich ošetrujúci lekári im však vystavili potvrdenie o práceneschopnosti už od dňa príchodu, kedy ešte cestovali domov. M...

Zdaniteľný príjem zamestnanca N

Autor/i: Ing. Miroslava Brnová

Spoločnosť, ktorá zamestnáva dvoch zamestnancov zabezpečila Callio Gastro karty na stravovanie. Na karty zamestnancom poslala peniaze s tým, že ich denné stravné má byť 5 €. Za normálnych okolností by tak 55 % (2,75 €) bol náklad zamestnávateľa, 4...

Povinnosť používania interných smerníc v spoločnosti s ručením obmedzeným N

Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

Je povinnosťou spoločnosti s r. o. (SBS) mať vypracovaný Pracovný poriadok a Mzdový poriadok v prípade, že na spracovanie mzdovej agendy využíva externú firmu? Podľa akého zákona?

Preplatenie cestovných náhrad pre hospitalizovaného zamestnanca N

Autor/i: Ing. Ľuboslava Minková

Má nárok na cestovné náhrady zamestnanec, ktorý je na služobnej ceste v zahraničí a je hospitalizovaný v nemocnici alebo nepracuje z dôvodu práceneschopnosti a má v dochádzke na tieto dni vystavený doklad o práceneschopnosti?

Rozšírenie okruhu fyzických osôb pre zabezpečenie stravovania N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

V súlade s § 152 Zákonníka práce poskytujeme stravovanie (finančný príspevok na stravovacie karty) zamestnancom, ktorí odpracovali viac ako štyri hodiny. Môžeme v súlade s  § 152 ods. 9 písm. c)  rozšíriť okruh  fyzických osôb, ktorým zabezpečíme ...

Predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Je možné predĺžiť pracovný pomer na dobu určitú so zamestnancom, ktorý mal doposiaľ dva roky pomer na dobu určitú vždy len počas zastupovania iného zamestnanca na materskej dovolenke?

Dokedy môže zamestnanec podať žalobu o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru podľa § 77 ZP, ak je v tzv. ochrannej dobe podľa § 64 ZP? N

Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

V prípade, o ktorom nakoniec rozhodol Veľký senát NS SR (1VCdo/2/2019), sa riešila otázka uplynutia lehoty na podanie žaloby na neplatnosť skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca (§ 77 ZP), ak ide o zamestnanca, ktorý je v ochrannej dobe...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.