Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Riešené prípady z praxe

Odchod do dôchodku - nárok na odstupné a odchodné N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

So zamestnankyňou sme sa dohodli na skončení pracovného pomeru (žiadosť podala zamestnankyňa). Dôvod odchodu - predčasný starobný dôchodok. Má zamestnankyňa nárok na odstupné, keď podala žiadosť ona a my sme sa dohodli? Má nárok na odchodné, keď p...

Ukončenie pracovného pomeru po dovŕšení 65 rokov N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Zamestnankyňa je starobná dôchodkyňa, momentálne PN, bola jej predĺžená PN aj po vyčerpaní podpornej doby (PN bude naďalej platená, platí ešte mimoriadny stav, kedy sa dajú PN predĺžiť a naďalej je vyplácaná dávka). Zamestnankyňa dovŕši v 07/2022 ...

Súhlas s vyslaním na služobnú cestu N

Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Naša firma prešla na vystavovanie cestovných príkazov v elektornickej forme. Chcela by som sa informovať a zároveň poradiť, či sa pri takto vystavených cestovných príkazoch akceptuje, ak zamestnanec podpíše súhlas s vyslaním na služobnú cestu elek...

Deň ukončenia pracovného pomeru N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Mám otázku ohľadom ukončenia pracovného pomeru v takomto prípade: Pracovný pomer bol uzatvorený so zamestnankyňou (A) na dobu určitú od 7. 1. 2019 do 31.  7. 2019. PP bol 28. 6. 2019 predĺžený na dobu určitú na zastupovanie kolegyne (B) počas jej ...

Dovolenka počas materskej dovolenky N

Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnankyňa nastúpila 12.3.2019 na materskú dovolenku. V roku 2019 odpracovala: v januári 20 pracovných dní (31 kalendárnych dní), vo februári 18 pracovných dní (28 kalendárnych dní), v marci 6 pracovných dní (11 kalendárnych dní). V roku 2019...

Postup pri nespĺňaní bezúhonnosti zamestnanca N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

V auguste 2021 uchádzač o zamestnanie na pozíciu pedagogického zamestnanca poskytol údaje na odpis z registra trestov OÚ. Od 1. 9. 2021 uchádzač nastúpil do zamestnania na pozíciu pedagogiký asistent podpísaním čestného vyhlásenia o bezúhonnosti. ...

Nárok na mzdu pri humanitárnej pomoci N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Odborný zamestnanec školy – sociálny pedagóg bol požiadaný neziskovou organizáciou na výpomoc pri krízovej intervencii utečencom z Ukrajiny vo veľkokapacitnom centre Michalovce. Sociálny pedagóg školený VUDPaP vycestoval 19.3. (sobota) do 22.3.202...

Pracovné zmluvy N

Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

Česká firma je registrovaná ako zamestnávateľ na Slovensku (má slovenské DIČ zo závislej činnosti, podáva mesačné hlásenia do poisťovní a na daňový úrad). Miesto výkonu práce je v Bratislave (predajňa) a ide približne o 15 zamestnancov. Teraz česk...

Výpoveď zamestnancovi N

Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnanec je od 2. 2. 2021 práceneschopný (PN), čo pred rokom oznámil Sociálnej poisťovni aj zamestnávateľovi. Ale v priebehu minulého roka, a ani tento rok (2022) sa zamestnanec neozval ohľadne zdravotného stavu, nie je ochotný komunikovať píso...

Čas strávený cestovaním na pracovnej ceste mimo bežného pracovného času a jeho posúdenie N

Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

V praxi sa možno okrajovo okrem prípadov, ktoré rieši Súdny dvor EÚ, stretnúť aj s rozhodnutiami súdu EZVO/EHP (v angličtine EFTA), ktorý rieši spory nečlenských štátov EÚ, ktoré sú však viazané v niektorých oblastiach právom EÚ vrátane pracovného...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.