Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Riešené prípady z praxe

Nedostatok pracovných síl nepovažuje Zákonník práce za dôvod pre odlišné odmeňovanie N

Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

Nedostatok kvalifikovaných pracovných síl na trhu práce spôsobuje fenomén, ktorý sa prehlbuje predovšetkým v oblasti priemyselnej výroby a sektorov s prevahou manuálnej (monotónnej) práce. Keďže zamestnávatelia majú reálny problém s náborom nových...

Dovolenka za odpracované dni N

Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani nárok na jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni. Aby zamestnávateľ moho...

Pružný pracovný čas a vhodné pracovné podmienky N

Autor/i: Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Pružný pracovný čas predstavuje buď rovnomerné, alebo nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, závisí to od konkrétneho prípadu. Pružný pracovný čas však umožňuje skombinovať pracovné povinnosti zamestnanca s jeho osobnými záujmami, čo je pre neh...

Krátenie dovolenky z dôvodu neprítomnosti zamestnanca N

Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Uplatňovanie inštitútu krátenia dovolenky je založené na dobroboľnej báze, t. j. zamestnávateľ môže (nie je povinný) krátiť dovolenku. Zamestnancovi možno krátiť len dovolenku, na ktorú mu vznikol nárok. Ak zamestnancovi v kalendárnom roku nárok n...

Čo s nevyčerpanou dovolenkou? N

Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Všeobecným pravidlom je, že čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ. Ale čo ak zamestnanec dovolenku nevyčerpá?  V článku vás oboznámime so základnými pravidlami pri čerpaní dovolenky a so situáciami, kedy sa zamestnancovi nevyčerpaná dovolenka pr...

Vyplatenie dovolenky a ukončenie pracovného pomeru N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Zamestnankyňa v roku 2020 išla na materskú dovolenku, potom na rodičovskú dovolenku a má ešte 42 dní dovolenky po prepočítaní. Je správne, keď jej preplatíme celú dovolenku, ktorú nevyčerpala, keďže ukončila pracovný pomer k 31. januáru 2023?

Odmietnutie žiadosti o dovolenku N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Kolegyňa bola dvakrát na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke. Vrátila sa 25. augusta 2022 ako vychovávateľka. Na MD odišla v októbri 2016, vtedy už nemala ani deň dovolenky. V septembri 2022 dostala za 6 rokov 22 dní dovolenky navyše okrem...

Zrušenie pracovného miesta organizačnou zmenou N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Zamestnankyňa sa vráti po rodičovskej dovolenke, počas jej trvania na jej miesto nebola prijatá iná zamestnankyňa a toto pracovné miesto chcem organizačnou zmenou zrušiť. Je potrebné toto miesto zrušiť ešte pred jej nástupom? Kedy jej môžem dať z ...

Výnimka pri používaní stravných lístkov N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Sme škola a stravovanie pre zamestnancov zabezpečujeme formou obedov v školskej jedálni. Počas školských prázdnin, keď sa v jedálni nevarí, majú zamestnanci stravné lístky. Od 1. 1. 2023 je zmena ohľadom stravných lístkov, majú ich nahradiť gastro...

Parkovanie – nepeňažný príjem zamestnanca N

Autor/i: Ing. Zita Kajanovičová

Zamestnanci spoločnosti majú možnosť parkovať bezodplatne na parkoviskách zamestnávateľa počas výkonu práce. Zamestnávateľ si budovy spolu s parkoviskami prenajíma od PO. Zamestnávateľ samozrejme zabezpečuje aj celoročnú údržbu týchto prenajatých ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.