Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Riešené prípady z praxe

Zrušenie pracovného miesta organizačnou zmenou N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Zamestnankyňa sa vráti po rodičovskej dovolenke, počas jej trvania na jej miesto nebola prijatá iná zamestnankyňa a toto pracovné miesto chcem organizačnou zmenou zrušiť. Je potrebné toto miesto zrušiť ešte pred jej nástupom? Kedy jej môžem dať z ...

Výnimka pri používaní stravných lístkov N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Sme škola a stravovanie pre zamestnancov zabezpečujeme formou obedov v školskej jedálni. Počas školských prázdnin, keď sa v jedálni nevarí, majú zamestnanci stravné lístky. Od 1. 1. 2023 je zmena ohľadom stravných lístkov, majú ich nahradiť gastro...

Parkovanie – nepeňažný príjem zamestnanca N

Autor/i: Ing. Zita Kajanovičová

Zamestnanci spoločnosti majú možnosť parkovať bezodplatne na parkoviskách zamestnávateľa počas výkonu práce. Zamestnávateľ si budovy spolu s parkoviskami prenajíma od PO. Zamestnávateľ samozrejme zabezpečuje aj celoročnú údržbu týchto prenajatých ...

Nárok na dovolenku a preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostky N

Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Starostka je práceneschopná od 16. 11. 2021 a práceneschopnosť aj naďalej trvá. Z roku 2021 má nevyčerpaných 5 dní dovolenky. Keďže tento rok nemá odpracovaný ani jeden deň, nárok na dovolenku jej zaniká. Preplatenie 5 dní dovolenky po ukončení vo...

Predĺženie pracovnej zmluvy N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Začal som pracovať v roku 2021 v škole na pracovnú zmluvu s dobou určitou na zastupovanie počas materskej doby. Po skončení určitej doby v zmluve mi v roku 2022 formou dohody predĺžili, resp. zmenili článok zmluvy s ďalšou dobou určitou do 31. aug...

Odmena 500 eur N

Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Zamestnancom obce sa má vyplatiť jednorazová odmena 500 eur do konca roku 2022. Je k tomu nejaké usmernenie, vyhláška a pod.?

Uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dodatku k pracovnej zmluve s novým riaditeľom školy N

Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Zriaďovateľ školy vymenoval riaditeľa školy, vyhotovil a odovzdal mu menovací dekrét. Je nevyhnutné s riaditeľom školy uzatvoriť aj pracovnú zmluvu alebo dodatok k existujúcej pracovnej zmluve?

Ukončenie pracovného pomeru a vyplatenie odstupného N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Zamestnankyňa, starobná dôchodkyňa v auguste dovŕši vek 65 rokov. Podľa zákona o pedagogických zamestnancoch sa jej pracovný pomer skončí najneskôr 31. 8. 2022. So zamestnankyňou plánujeme od 1. septembra 2022 uzavrieť pracovný pomer na dobu určit...

Náhrada mzdy pri prekážke v práci podľa § 141 ods. 3 Zákonníka práce N

Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

V praxi bola položená otázka týkajúca sa náhrady mzdy pri poskytnutí pracovného voľna podľa § 141 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“), t. j. nad rámec zákonného rozsahu podľa § 141 ods. 2 Zákonníka práce, pr...

Vyplácanie preddavkov / cestovných náhrad na účet zamestnanca N

Autor/i: Ing. Ľuboslava Minková

Spoločnosť plánuje v blízkej budúcnosti prejsť na vyplácanie preddavkov na služobné cesty bezhotovostnou formou / na účet zamestnanca. Ako by mala postupovať v prípade, že bude musieť zamestnancovi vyplatiť cestovné náhrady v cudzej mene (CZK, USD...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.