Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 4/2021

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
4/2021

Právo zamestnávateľa odmietnuť vstup na pracovisko zamestnancovi, ktorý si uplatňuje výnimku z testovania na covid-19

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

V priebehu kalendárneho mesiaca januára sme upozorňovali na nesprávne formulované výnimky vo vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s možnosťou zamestnanca uplatniť výnimku z test...

Riziká spojené s technickými zariadeniami v poľnohospodárstve

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Práce v poľnohospodárstve sa vykonávajú vo všetkých ročných obdobiach, a preto patria z hľadiska možného ohrozenia pracovníkov medzi najrizikovejšie činnosti. Poľnohospodárske práce sa uskutočňujú ...

Vysokofrekvenčné elektromagnetické polia v priemysle a ochrana zdravia zamestnancov

Ing. Roman Drahoš Ing. Richard Drahoš, PhD. Ing. Milan Drahoš

Zamestnanci pri obsluhe zariadení s generátormi vysokofrekvenčných elektromagnetických polí vo frekvenčnom pásme ISM sú v dôsledku interakcie medzi týmito poliami a ľudským organizmom vystavení tep...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21. Redakcia: PhDr. Lucia Vanochová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: lucia.vanochova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava; Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Ročné predplatné 66 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Zadané do tlače: 9. 4. 2021
Periodicita: mesačník
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021
EV 4150/10
ISSN 1338-2691                                                                                                           Časopis je dostupný aj v systéme ASPI

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.