Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 10/2019

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
10/2019

Čo je nové v legislatíve v oblasti ochrany zdravia pri práci v r. 2019 (2.)

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

V rámci nových legislatívnych úprav, ktoré nadobudli účinnosť v r. 2019, sme sa v minulom čísle zaoberali nariadením vlády SR č. 110/2019 Z.z., ktoré upravilo problematiku karcinogénnych a mutagénn...

Bezpečnostné požiadavky na prácu na kombinovanom drevoobrábacom stroji

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Ustanovenia § 5 a § 6 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obsahujú všeobecné zásady prevencie a p...

Normovanie práce z pracovnoprávneho hľadiska

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association JUDr. Ján Horecký, PhD.

Pre nastavenie pracovného procesu, najmä vo výrobnej sfére, sú normy spotreby práce dôležité pre určenie pracovného tempa zamestnancov a množstva práce, ktoré majú zamestnanci vykonať, čo následne ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.