Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 1/2020

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
1/2020

Zamestnanci vykonávajúci prácu zaradenú z hľadiska zdravotného rizika do kategórie 2

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Elektronické oznamovanie údajov do 28. februára 2020 Základnou povinnosťou zamestnávateľov vyplývajúcou zo zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnen...

Moderné nástroje priemyselnej ergonómie (2.)

Ing. Martina Gašová, PhD.

V predchádzajúcom čísle časopisu sme uviedli nástroje a niektoré druhy riešení, s ktorými môžu dnešní ergonómovia pracovať. Tie predstavujú moderné nástroje priemyselnej ergonómie, pričom ide niele...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.