Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 1/2022

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
1/2022

Čo priniesla novela nariadenia vlády o osobných ochranných pracovných prostriedkoch?

RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

Vláda SR schválila novelu nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len „OOPP“). Novelou sa me...

Oprávnenie inšpektorátu práce pri zabezpečovaní bezpečnosti práce

Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Inšpektoráty práce sú významnými inštitúciami, ktoré dohliadajú nad dodržiavaním bezpečnosti závislej práce. Pritom ich oprávnenia sa vzťahujú na celú dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu. Taktiež ...

O čom je súčasná bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Ing. Pavol Farárik

Tento článok popisuje, čo je v súčasnosti obsahom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“). Objasňuje pojem BOZP a stručne charakterizuje jej úlohy a ciele. Načrtáva tiež, akým vý...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.