Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 7/2023

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
7/2023

Brigádnická práca študentov

JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Počas letných prázdnin sa u viacerých zamestnávateľov zvyšuje potreba a záujem o zamestnávanie študentov. Zamestnávatelia môžu študentov zamestnať v rámci pracovného pomeru, hoci aj na kratší praco...

Psychosociálne riziká a BOZP

RNDr. Miroslava Kordošová, PhD. Zo seriálu: Psychosociálne riziká a BOZP

Podniky, ktoré nevykonávajú pravidelné hodnotenia rizík, ako hlavné dôvody uvádzajú, že riziká a nebezpečenstvá sú už známe (83 %) a že nemajú žiadne väčšie problémy (80 %). Psychosociálne riziká s...

Spolupráca zamestnávateľa a zamestnancov v oblasti bezpečnosti práce

Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD. Zo seriálu: Psychosociálne riziká a BOZP

Oblasť spolupráce zamestnávateľa a jeho zamestnancov v záujme zabezpečenia bezpečnosti práce sa týka celej oblasti ochrany práce. Významné kontrolné oprávnenia pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochra...

Obsah vydania

Vydáva

Bezpečnosť práce v praxi 7-8/2023

Mesačník; ročník XIV.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262

Redaktorka: PhDr. Lucia Vanochová
Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk, internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: lucia.vanochova@wolterskluwer.com

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Ročné predplatné je 99 eur (8,25 €/1 číslo) vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Periodicita: mesačník
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače: 11. 7. 2023

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023
EV 4150/10 (tlačená verzia), EV 20/22/EPP (online)
ISSN 1338-6417 (tlačená verzia), ISSN 2730-0382 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.