Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 2/2019

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
2/2019

Karta bezpečnostných údajov - vhodný prostriedok na podporu ochrany zdravia pri práci s chemikáliami

Ing. Tibor Račko

Celosvetová ročná produkcia chemických látok sa zvýšila z 1 miliónu ton v roku 1930 na súčasných 400 miliónov ton v súčasnosti. Dnes je na Európskom trhu registrovaných okolo 100 000 látok. EU disp...

Základné bezpečnostné požiadavky na prácu so snehovou frézou

Ing. Jozef Mikula, PhD.

S príchodom zimy sa nepochybne spája aj odpratávanie snehu z chodníkov, ciest, okolia zastávok verejnej dopravy či verejných priestranstiev. Zjazdnosť, schodnosť a hlavne bezpečnosť nie je iba na p...

Hodnotenia fyzickej záťaže z hľadiska priemyselnej ergonómie (1.)

Ing. Martina Gašová, PhD.

Príspevok predstavuje pohľad na základné rozdelenie fyzickej záťaže a tomu prislúchajúce metódy hodnotenia v jednotlivých jej oblastiach. V ergonómii existuje pre oblasť fyzickej záťaže veľké množs...

Predaj a používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3

Ing. Dušan Moravčík

Od 1. septembra 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 220/2018 Z.z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.