Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 4/2022

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
4/2022

Rozsah a spôsob riešenia škody a ujmy v pracovnom pomere

Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Spôsobenie ujmy alebo škody v pracovnom pomere je neželaným právnym následkom, ktorý súvisí s protiprávnym konaním. Preto možno konštatovať, že spôsobenie škody je aj právnou skutočnosťou, ktorá sú...

Priemysel 4.0, digitalizácia, robotika a ich pôsobenie v oblasti BOZP

RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

Pôsobenie štvrtej priemyselnej revolúcie, digitalizácia, umelá inteligencia, používanie robotov a kobotov, prinášajú so sebou aj ohrozenia, nebezpečenstvá a riziká, ktoré majú dopad na bezpečnosť a...

Ako oboznámiť a preškoliť zamestnancov na používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Dosiahnutie dobrej úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia v organizácii si vyžaduje systematické úsilie. Bezpečnosť a ochrana zdravia sú veci, ktoré zamestnávateľ môže ovplyvňovať a svojim konaním mô...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.