Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

5. odborná konferencia k pracovnému právu

5. OKPP - Miesto výkonu práce a aplikačná prax N

Autor/i: www.noveaspi.sk

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. JUDr. Jaroslav Škubal Príspevok sa zaoberá problematikou zodpovedajúceho dohodnutia miesta výkonu práce v pracovnej zmluve vo väzbe na iné pracovnoprávne inštitúty s náhľadom aktuálnej súdnej praxe. Prezentác...

5. OKPP - Práca vo „fabrike“ a práca mimo „fabriky“ – nové výzvy v súvislosti s výkonom práce zamestnanca na inom mieste ako v prevádzke zamestnávateľa N

Autor/i: www.noveaspi.sk

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Príspevok sa zaoberá budúcim i doterajším vývojom problematiky pri diferenciácii zákonnej terminológie používanej v súvislosti s vymedzením miesta výkonu práce zamestnancami a prípadnými cezhraničnými presahmi. Hlav...

5. OKPP - Miesto výkonu práce v pracovnej zmluve, pracovnej náplni a čo má prednosť? N

Autor/i: www.noveaspi.sk

JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD., LL.M. Príspevok sa zaoberá praktickým prípadom nezhody dohodnutia miesta výkonu práce v pracovnej zmluve a v pracovnej náplni zamestnanca a posúdením ich vzájomnej prednosti. Hlavná prezentácia je venovaná...

5. OKPP - Súdne prístupy pri posudzovaní nadbytočnosti zamestnanca z hľadiska zmeny charakteru práce a ochrany práv zamestnancov N

Autor/i: www.noveaspi.sk

JUDr. Jan Horecký, PhD. Príspevok sa venuje sumarizujúcemu pohľadu diferenciácie medzi českou a slovenskou pracovnoprávnou úpravou definujúcou miesto výkonu práce a pravidelné pracovisko, a to aj vo vzťahu k tzv. českému špecifiku v podobe „Dohody...

5. OKPP – Staro-nové prístupy. Ochrana osobných údajov zamestnávateľom. Praktické spory. N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Mgr. Tatiana Valentová Príspevok sa zaoberá aktuálnymi otázkami súvisiacimi s ochranou osobných údajov v kontexte realizácie pracovnoprávnych vzťahov a výkonu kontrolnej činnosti zo strany Úradu na ochranu osobných údajov. Hlavná prezentácia je za...

5. OKPP – Úskalia miesta výkonu práce: Praktické otázky pre zamestnávateľov N

Autor/i: www.noveaspi.sk

Mgr. Ida Budayová Kuklišová Príspevok je zameraný na prípustnosť šírky dohodnutia miesta výkonu práce v pracovnej zmluve, a to predovšetkým s ohľadom na súdne závery dotýkajúce sa prípadného uplatnenia iných pracovnoprávnych inštitútov. Hlavná pre...

5. OKPP – Prípadný vznik sporu o povinnosti úhrady cestovných náhrad z hľadiska viacerých miest výkonu práce, hlavného miesta výkonu práce podľa Zákonníka práce a pravidelného pracoviska podľa zákona o cestovných náhradách N

Autor/i: www.noveaspi.sk

JUDr. Zdeňka Dvoranová Prezentácia sa zaoberá náhľadom na miesto výkonu práce zamestnanca inými pracovnoprávnymi predpismi, predovšetkým zákonom o cestovných náhradách a zákonom o štatistike. Hlavná prezentácia je zameraná na identifikáciu hmotnop...

5. OKPP – Miesto výkonu práce a dispozičné oprávnenie cudzincov konajúcich v mene zamestnávateľa v SR N

Autor/i: www.noveaspi.sk

JUDr. Pavol Rak, PhD. Príspevok sa zaoberá praktickým rozmerom dohodnutia miesta výkonu práce u zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu v zahraničí, a to aj vo väzbe na dispozičné oprávnenie týchto osôb konajúcich v mene zamestnávateľa v pracovnopráv...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Odmena 500 eur N

Publikované: