Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

5. OKPP - Miesto výkonu práce a aplikačná prax

Publikované: Autor/i: www.noveaspi.sk

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
JUDr. Jaroslav Škubal

Príspevok sa zaoberá problematikou zodpovedajúceho dohodnutia miesta výkonu práce v pracovnej zmluve vo väzbe na iné pracovnoprávne inštitúty s náhľadom aktuálnej súdnej praxe.

Prezentácia je zameraná na vzájomnú závislosť dohodnutia miesta výkonu práce v pracovnej zmluve a využitia ostatných pracovnoprávnych inštitútov napríklad na zabezpečenie vzdialeného výkonu práce zamestnancom prostredníctvom inštitútu pracovnej cesty, a to aj v súvislosti:

  • so skončením pracovného pomeru z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny zamestnancom,
  • trvalým výkonom práce na inom mieste, ako bolo dohodnuté v pracovnej zmluve,
  • vznikom nároku na poskytnutie cestovných náhrad za predpokladu, ak zamestnávateľ uložil pracovným pokynom výkon práce na inom mieste, ako bolo dohodnuté miesto výkonu práce,
  • prípustnosťou nerovnakého zaobchádzania so zamestnancami v dôsledku odlišného miesta výkonu práce pri rovnakom druhu práce,
  • realizáciou ponukovej povinnosti pri prípadných viacerých miestach výkonu práce u zamestnávateľa alebo ich zlúčením či rozdelením.
 
 
 
Blok I - Miesto výkonu práce a aplikačná prax
prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., Dr. Jaroslav Škubal


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.