Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2021

Manuál Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo hospodárstva SR Zdroj: MH SR

S cieľom napomôcť naplniť uznesenie vlády SR č. 30 zo dňa 17.01.2020 vydáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky tento manuál pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov a ich rodinných príslušníkov najmä v prevádzkach, v kt...

V decembri si našlo prácu viac ako 8000 nezamestnaných

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Napriek pretrvávajúcej globálnej pandémii a prísnym opatreniam si v decembri minulého roka našlo prácu 8201 nezamestnaných. Stabilitu trhu práce naďalej potvrdzuje iba mierny nárast miery evidovanej nezamestnanosti, ktorá sa zvýšila o 0,19 percent...

Manuál MH odporúča testovanie zamestnancov prevádzkam s viac ako 250 ľuďmi

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 20. januára (TASR) – Testovanie zamestnancov a ich rodinných príslušníkov v priamo vo firmách odporúča Ministerstvo hospodárstva (MH) SR najmä v prevádzkach, v ktorých sa na pracovisku nachádza viac ako 250 zamestnancov. Pokiaľ majú o t...

Pri nároku na pandemické ošetrovné sa nič nemení – naďalej platia rovnaké podmienky

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

V súvislosti s častými otázkami verejnosti ohľadom nároku na pandemické ošetrovné Sociálna poisťovňa pripomína, že v podmienkach nároku na pandemické ošetrovné sa nateraz nič nemení. Od 11. januára 2021 zostávajú rovnaké. V prípade akýchkoľvek zmi...

Sociálna poisťovňa upozornila viac ako 6 tisíc zamestnávateľov na neodovzdané výkazy

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa v januári 2021 odoslala správy (SMS, e-mail) 6 158 zamestnávateľom a upozornila ich na neodovzdané povinné mesačné výkazy za zamestnancov. Išlo o výkazy za november 2020. Na základe upozornenia 1 140 zamestnávateľov dodatočne za...

Ak ste pracovali v zahraničí a teraz pokračujete v práci z domu, sociálne poistenie sa vám nemení

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Vzhľadom na pandémiu koronavírusu mnohí v zahraničí pracujúci zamestnanci, živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) aktuálne vykonávajú prácu z domu, tzv. „home office“. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že v tejto situácii nemus...

Živnostníci začínajú dostávať oznámenia o novom poistnom, zaplatiť ho treba do 8. februára 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch začína živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) posielať oznámenia o novej výške poistného v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2021. Živno...

Zamestnávatelia žiadajú vládu, aby sa testovalo výlučne na dobrovoľnej báze

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 14. januára (TASR) - Zamestnávateľské organizácie - Asociácia priemyselných zväzov (APZ), Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, Klub 500, Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) a Slovenská obchodná a priemyselná komo...

Zamestnávatelia: Začiatok zobrazovania IČPV a povinného uvádzania na RLFO

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Do informačného systému Sociálnej poisťovne bola zapracovaná novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá ukladá zamestnávateľovi povinnosť uvádzať a identifikovať zamestnanca prostredníctvom identifikačného čísla právneho vzťahu. D...

Výška minimálneho dôchodku sa od 1. januára 2021 nemení, pri jeho valorizácii platí osobitný postup

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Od 1. januára 2021 sa výška minimálneho dôchodku nemení a je určená priamo v zákone o sociálnom poistení. Suma minimálneho dôchodku je tak v tomto roku rovnaká ako v roku 2020. Poberateľ, ktorého dôchodok je po valorizácii od 1. januára 2021 nižší...

ŠÚ SR: Zamestnanosť v novembri klesla najviac medziročne v ubytovaní

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 13. januára (TASR) - Vývoj zamestnanosti v novembri 2020 vo väčšine odvetví nebol veľmi priaznivý, oproti novembru 2019 sa zamestnanosť zvýšila len vo vybraných trhových službách a v informačných a komunikačných činnostiach. Informoval ...

Vyhnite sa chybám pri vypĺňaní e-formulárov a urýchlite si vyplatenie pandemických dávok

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Počas krízovej situácie Sociálna poisťovňa pripravila pre klientov niekoľko elektronických formulárov, ktorými si môžu uplatniť nárok na pandemické nemocenské dávky. Vďaka nim si o nemocenské dávky môžu požiadať online z pohodlia domova. Navyše ti...

V roku 2020 zmenilo dôchodkovú správcovskú spoločnosť 53 tisíc sporiteľov v II. pilieri

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa v roku 2020 vydala sporiteľom v II. pilieri napriek mimoriadnej pandemickej situácii a s tým súvisiacimi obmedzeniami 53 226 akceptačných listov. Ide doteraz o najväčší počet akceptačných listov, ktorý poskytla sporiteľom za jed...

BREXIT – Podmienky vyslania na územie Veľkej Británie a Severného Írska sa od 1. januára 2021 nemenia

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa informuje, že vystavené dokumenty A1 zostávajú v platnosti naďalej, teda aj po 31. 12. 2020 do konca obdobia, na ktoré boli vystavené, resp. do dňa ukončenia činností, na ktoré boli vystavené (ak takýto deň predchádza poslednému...

Zber štatistických údajov o osobách podporených v rámci projektu „Prvá pomoc“

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

V zmysle nariadenia EÚ, žiadame, aby zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi) poskytli do 31. marca 2021 štatistické údaje o všetkých zamestnancoch, ktorých uviedli v žiadostiach o poskytnutie finančného príspevku na udržanie praco...

Kto má nárok na pandemické ošetrovné od 11. januára 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

V súvislosti s avizovanými opatreniami pri prevádzke materských škôl a základných škôl od 11. 1. 2021 do 18. 1. 2021 Sociálna poisťovňa informuje verejnosť, že nárok na pandemické ošetrovné budú mať všetci rodičia, ktorí splnia nasledovné podmienky:

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.