Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2021

Aktívny dialóg sociálnych partnerov pokračuje na 12. rokovaní tripartity

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

V pondelok 25. októbra 2021 o 13:00 hod sa uskutočnilo dvanáste rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia vlády SR, zástupcovia zamestnávateľov, zástupcovia zamestnancov a Združenia miest a obcí Slovenska. ...

Ženy majú nižšie platy ako muži aj tento rok

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Ženy majú nižšie platy ako muži aj tento rok. Od včerajšieho dňa až do konca roka pracujú zadarmo. Rodová nerovnosť v odmeňovaní za vykonanú prácu pretrváva, aj keď ženy pracujú zadarmo o tri dni menej ako v roku 2020.

Najdôležitejšie správy TASR zo slovenskej ekonomiky

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo slovenskej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 42. týždni 2021:

Finančná správa mení spôsob komunikácie s klientmi

Kategória: Aktuality Zdroj: Finančná správa SR

Finančná správa bude od 1. januára budúceho roka s daňovými subjektami komunikovať naplno obojsmerne elektronicky. Znamená to, že po novom už nebudú daňovníci vo väčšine prípadov dostávať tzv. žlté lístky do poštových schránok, ale rozhodnutia a ú...

Novela zákona o sociálnych službách postúpila do 2. čítania

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Dostupné sociálne služby, ich spravodlivé financovanie, dlhodobá udržateľnosť zamestnancov aj vyššie pokuty ako prevencia pri páchaní previnení poskytovateľmi v zariadeniach sociálnych služieb. S týmto zámerom pripravilo ministerstvo práce, sociál...

Budúce mamičky, nezabúdajte na dávku tehotenské – dá sa o ňu požiadať až tri roky spätne

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Pomoc vo forme novej dávky tehotenské získalo od Sociálnej poisťovne v období od mája do septembra tohto roku priemerne mesačne takmer 19 tisíc budúcich mamičiek. Sociálna poisťovňa zo svojich štatistických údajov zároveň zistila, že viac mamičiek...

Pribudne možnosť odkladu platby poistného za október 2021 i zmeny lehôt splatnosti odloženého poistného

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) budú mať v čase pandémie novú možnosť odložiť si splatnosť poistného na sociálne poistenie za mesiac október 2021 do 30. júna 2024. Vyplýva to z nariadenia vlády, ktoré kabinet schválil 20....

Pri exekúciách sa viac zohľadní výška mzdy a rast životných nákladov

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Pri výkone exekúcií sa bude viac zohľadňovať výška mzdy a rast životných nákladov. Vyplýva to z nariadenia vlády SR o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia, ktoré v stredu schválila vláda. Cieľom je aj uspokojenie pohľadávok, ktoré by inak...

September v znamení najnižšej nezamestnanosti za posledných 17 mesiacov

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Nezamestnanosť v septembri klesla na najnižšiu úroveň od mája minulého roka aj napriek tradičnému prílevu absolventov stredných škôl do evidencie. Prácu si zároveň našlo o 4 778 evidovaných nezamestnaných viac ako minulý mesiac. Úrady práce, sociá...

Harmonizovaná miera inflácie sa v septembri medziročne zvýšila o 4 %

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

V septembri 2021 sa medziročná inflácia porovnávajúca cenovú úroveň harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien v septembri 2021 oproti septembru 2020 zvýšila na hodnotu 4 %. V auguste 2021 bola jej hodnota 3,3 %. Informoval o tom Štatistický úra...

Záleží nám na zachovaní pracovných miest na Slovensku

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo financií SR

Štátny tajomník ministerstva financií SR Ľuboš Jančík a predseda Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský sa zúčastnili na pracovnom stretnutí s generálnym riaditeľom spoločnosti Slovalco Milanom Veselým. Témou stretnutia bola súčasn...

Od 1. novembra 2021 sa zmení posudzovanie invalidity u poistencov s poruchami autistického spektra

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Posudzovanie zdravotného stavu autistov, ktoré je jednou z podmienok nároku na invalidný dôchodok, bude od 1. novembra 2021 jednoduchšie. Národná rada prijala novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá poruchy autistického spektra zakomponovala pri...

Kontrolóri zistili porušenie zákona o používaní ERP v 140 prípadoch

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Kontrolóri finančnej správy v septembri tohto roka preverili 778 podnikateľských subjektov. Porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) zistili v 140 prípadoch. V niektorých prípadoch sa podnikatelia nepoučili. Finančn...

Infekčný príspevok pre zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb a centrách pre deti a rodiny

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Maximálne pracovné nasadenie a odhodlanie pomáhať aj v sťažených pracovných podmienkach počas karantény sa pre pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb a centrách pre deti a rodiny stalo počas pretrvávajúcej pandémie samozrejmosťou. Ministers...

Problémy s cenami energií alebo so surovinami ohrozujú všetky firmy

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Problémom so zdražovaním energií alebo s nedostatkom surovín čelia všetky firmy. Ak krachnú veľké výrobné firmy, ako U. S. Steel Košice, Železiarne Podbrezová, Duslo Šaľa či hlinikáreň Slovalco v Žiari nad Hronom, Slovensko nedosiahne predikovaný ...

Úrazové dávky sa v roku 2022 zvýšia o 1,6 %

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Od 1. januára 2022 sa budú zvyšovať úrazové dávky. Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 1,6 %. O rovnaké percento vzrastú aj ďalšie úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada náklado...

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach hospodárstva v auguste 2021

Kategória: Aktuality Zdroj: Štatistický úrad SR

V auguste 2021 sa zamestnanosť medziročne zvýšila iba v informačných a komunikačných činnostiach a v vybraných trhových službách, mzdy rástli vo všetkých odvetviach.

Septembrová inflácia vzrástla na 4,6 %, najviac od novembra 2011

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Nárast spotrebiteľských cien dosiahol v septembri hodnotu 4,6 %, čo je najviac od novembra roku 2011. Zvyšujúcu sa dynamiku rastu cien naďalej ťahali medziročne vyššie ceny potravín, palív a najnovšie aj rast cien školského stravovania po útlme št...

SOPK žiada dočasne znížiť DPH pre výrobné spoločnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) navrhuje, aby vláda v okamžitej odpovedi na vysoké ceny energetických nosičov dočasne znížila daň z pridanej hodnoty (DPH) pre výrobné spoločnosti. Povedali to jej predstavitelia počas štvrtkovej tlač...

Doklady o uznaní odbornej spôsobilosti a proces ich vydania

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

Národný inšpektorát práce (ďalej „NIP“) ako príslušný správny orgán podľa § 6 ods. 1 písm. e) a § 21 ods. 3 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zm...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.