Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zamestnávatelia a SZČO: Budete mať možnosť odkladu splatnosti poistného za december 2021

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) opäť dostanú možnosť odložiť si splatnosť poistného na sociálne poistenie, a to za mesiac december 2021 až do 31. decembra 2024. Vyplýva to z nariadenia vlády, ktoré schválila 22. decembra 2021 a ktoré nadobudne účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke zákonov.

Odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac december 2021 do 31. decembra 2024 platí iba pre zamestnávateľov v časti poistného za zamestnávateľa a pre povinne poistené SZČO, ak ich čistý obrat alebo príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v uvedenom mesiaci poklesol o 40 % a viac. Lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za december 2021 za zamestnancov sa nemení.

Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti pripravuje formulár čestného vyhlásenia, ktorý bude slúžiť na preukázanie splnenia podmienok odkladu splatnosti poistného za mesiac december 2021. Pokles obratu, resp. príjmu z podnikania tak odvádzateľ poistného oznámi Sociálnej poisťovni prostredníctvom tohto pripravovaného elektronického formuláru. Zaslanie elektronickej verzie formuláru zabezpečí rýchlu spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej splatnosti poistného. Ak odvádzateľ poistného nemá prístup k internetu, môže Sociálnej poisťovni doručiť aj listinnú podobu formuláru. O ich zverejnení budeme verejnosť včas informovať.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.