Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 5/2022

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
5/2022

Priemysel 4.0, digitalizácia, robotika a ich pôsobenie v oblasti BOZP (2.)

RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

Digitalizácia, automatizácia, teda aj robotizácia hrajú celkom zásadnú úlohu v oblasti moderných a inovatívnych technológií a ich vývoj ide stále dopredu. Zasahujú všetky oblasti spoločenského a ho...

Prešetrenie vzniknutej škody u zamestnávateľa - proces

Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Proces prešetrenia vzniknutej škody u zamestnávateľa sa viaže na riadne preukázanie jednotlivých obligatórnych predpokladov pracovnoprávnej zodpovednosti, ktoré sú dané platnou právnou úpravou. Pri...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.