Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 3/2019

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
3/2019

BOZP karta profesií - nový nástroj pre uplatňovanie prevencie rizík v praxi

RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, PhD. doc. Ing. Michal Hovanec, PhD. doc. Ing. Peter Korba, PhD.

V Znaleckom ústave bezpečnosti a ochrany zdravia, s. r. o. sme sa intenzívne zamýšľali nad otázkou vytvorenia novej metodickej pomôcky, ktorá by v praxi pomohla implementovať základné požiadavky vy...

Hodnotenia fyzickej záťaže z hľadiska priemyselnej ergonómie (2.)

Ing. Martina Gašová, PhD.

Príspevok predstavuje pohľad na základné rozdelenie fyzickej záťaže a tomu prislúchajúce metódy hodnotenia v jednotlivých jej oblastiach. V ergonómii existuje pre oblasť fyzickej záťaže veľké množs...

Pracovnoprávne a mzdové predpisy pre prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí (s chemickými a inými faktormi)

RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

Na pracoviskách, kde zamestnávateľ nemohol vykonať také opatrenia, aby znížil riziko vyplývajúce z chemických faktorov na čo najnižšiu mieru, sú zamestnanci vystavení škodlivým vplyvom týchto chemi...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.