Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 9/2022

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
9/2022

Motorový vozík - (ne)spoľahlivý partner k výkonu pri (ne)zodpovednom dodržiavaní BOZP (2.)

Mgr. Jozef Veliký

V júnovom vydaní časopisu sme sa podrobnejšie zamerali na prevádzku skladových hospodárstiev z rôznych uhlov pohľadu v kontexte prevádzky mechanizačných prostriedkov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súč...

Inovatívne smart technológie a ich využitie v oblasti BOZP (1.)

RNDr. Miroslava Kordošová, PhD. Zo seriálu: Inovatívne smart technológie a ich využitie v oblasti BOZP

Digitalizácia a robotizácia určite ponúkajú veľký potenciál na inovácie a dynamický rozvoj na pracoviskách, ale rovnako predstavujú i nové výzvy a nové riziká pre ochranu zdravia a životov zamestna...

Práva a povinnosti zástupcov zamestnávateľa

Ing. Jozef Mikula, PhD. Zo seriálu: Inovatívne smart technológie a ich využitie v oblasti BOZP

Aktívne zapájanie zamestnancov do riešenia úloh bezpečnosti a ochrany zdravia je jedným zo základných princípov prístupu, ktorý je právne zakotvený v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochran...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.