Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Predpis Zbierky zákonov

175/2021 Z.z.

175/2021 Z.z. č. 260 k návrhu na skončenie núdzového stavu vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020

Schválený 14. 5. 2021 Účinný 15. 5. 2021  

Predpis Zbierky zákonov

400/2021 Z.z.

400/2021 Z.z. , ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Schválený 3. 11. 2021 Účinný 20. 11. 2021  

Predpis Zbierky zákonov N

90/2016 Z.z.

90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 9. 12. 2015 Účinný 21. 3. 2016 Novelizovaný: 1. 7. 2023  

Predpis Zbierky zákonov

459/2021 Z.z.

459/2021 Z.z. na vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom na zabezpečenie riešenia ochorenia COVID-19

Schválený 1. 12. 2021 Účinný 3. 12. 2021 Zrušený: 25. 2. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

179/2011 Z.z.

179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov

Schválený 1. 6. 2011 Účinný 1. 8. 2011 Novelizovaný: 30. 3. 2022  

Predpis Zbierky zákonov Z

183/2021 Z.z.

183/2021 Z.z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19

Schválený 19. 5. 2021 Účinný 21. 5. 2021 Novelizovaný: 27. 11. 2021 Zrušený: 15. 9. 2023  

Predpis Zbierky zákonov

301/2019 Z.z.

301/2019 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Schválený 11. 9. 2019 Účinný 1. 12. 2019 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

416/2021 Z.z.

416/2021 Z.z. , ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Schválený 26. 10. 2021 Účinný 1. 1. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

390/2021 Z.z.

390/2021 Z.z. , ktorým mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov

Schválený 20. 10. 2021 Účinný 1. 1. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

311/2011 Z.z.

311/2011 Z.z. o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o dočasnom pôsobení vojenského technického poradcu

Schválený 30. 10. 2009 Účinný 27. 7. 2011  

Predpis Zbierky zákonov

324/2011 Z.z.

324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 14. 9. 2011 Účinný 14. 10. 2011 Novelizovaný: 23. 11. 2019  

Predpis Zbierky zákonov

480/2021 Z.z.

480/2021 Z.z. , ktorým sa mení zákon č. 215/2021 Z.z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Schválený 3. 12. 2021 Účinný 16. 12. 2021  

Predpis Zbierky zákonov

117/2022 Z.z.

117/2022 Z.z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Schválený 31. 3. 2022 Účinný 1. 5. 2022 Zrušený: 1. 9. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

116/2022 Z.z.

116/2022 Z.z. o sumách stravného

Schválený 31. 3. 2022 Účinný 1. 5. 2022 Zrušený: 1. 9. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

82/2022 Z.z.

82/2022 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 15. 3. 2022 Účinný 1. 4. 2022  

Predpis Zbierky zákonov

127/2020 Z.z.

127/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválený 13. 5. 2020 Účinný 21. 5. 2020  

Predpis Zbierky zákonov

112/2022 Z.z.

112/2022 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Schválený 16. 3. 2022 Účinný 1. 1. 2023  

Predpis Zbierky zákonov

125/2022 Z.z.

125/2022 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválený 24. 3. 2022 Účinný 13. 4. 2022 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

Predpis Zbierky zákonov

153/2013 Z.z.

153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 17. 5. 2013 Účinný 1. 7. 2013 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

Predpis Zbierky zákonov N

18/1996 Z.z.

18/1996 Z.z. o cenách

Schválený 14. 11. 1995 Účinný 1. 4. 1996 Novelizovaný: 1. 8. 2023