Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 6/2020

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
6/2020

Zákonné podmienky na podnikanie v oblasti ochrany zdravia pred faktormi prostredia a práce

Ing. Milan Drahoš

Pri posudzovaní zdravotných rizík vplyvom fyzikálnych, chemických, biologických a iných faktorov v životnom prostredí a pracovnom prostredí alebo pri výkone niektorých prác, prvotným podkladom sú v...

COVID-19 - zmeny v Zákonníku práce, v nemocenských dávkach a podpore v nezamestnanosti

JUDr. Tomáš Buzinger Zo seriálu: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pre hotelové, reštauračné a stravovacie služby

Slovenská republika reaguje na globálne rozšírenie pandemického ochorenia COVID-19 na jej území vyhlásením mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu. Negatívnymi dopadmi tejto mimoriadnej situáci...

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri stínaní stromov a krátení kmeňov

Ing. Jozef Mikula, PhD. Zo seriálu: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pre hotelové, reštauračné a stravovacie služby

Absolútnu bezpečnosť pracovníkov pri vykonávaní prác v lese a na pracoviskách obdobného charakteru síce docieliť nemožno, lebo okrem značných rizík, vyplývajúcich z vykonávania týchto prác, ovplyvň...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.