Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 3/2022

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
3/2022

Kontrolná činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Ing. Pavol Farárik

Kontrola je neodmysliteľnou súčasťou efektívneho riadenia aj v oblasti BOZP. Slúži na monitorovanie dodržiavania a uplatňovania všetkých aspektov týkajúcich sa ochrany práce bez ohľadu nato, kým a ...

Dohoda o vykonávaní práce nadčas

JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Prácou nadčas v zmysle § 97 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) rozumieme prácu vykonávanú zamestnancom na príkaz zamestnávateľa...

Riziká a prevencia pracovných úrazov na strojoch a zariadeniach v potravinárskom priemysle

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Výroba potravín a nápojov zahŕňa mnoho rôznych odborov potravinárskeho priemyslu, ktoré skrývajú rôzne nebezpečenstvá a ktoré môžu ohrozovať pracovníkov ako priemysel mäsový, hydinársky, mlieka a v...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.