Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Vzory

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Vzory

Dohoda o výkone práce z domu

Kategória: Zmluvy a dohody Autor/i: JUDr. Simona Laktišová

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o výkone práce z domu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Žaloba o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca

Kategória: Žiadosti, sťažnosti, žaloby Autor/i: JUDr. Simona Laktišová

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor žaloby o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o zmene pracovných podmienok

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec PhD., LL.M., Mgr. Michal Drobný

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o zmene pracovných podmienok. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Oznámenie zamestnávateľa o preradení zamestnanca na inú prácu

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec PhD., LL.M., Mgr. Michal Drobný

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor oznámenia zamestnávateľa o preradení zamestnanca na inú prácu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Príkaz zamestnávateľa na vykonanie pracovnej cesty

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec PhD., LL.M., Mgr. Michal Drobný

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor príkazu zamestnávateľa na vykonenie pracovnej cesty. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o skončení pracovného pomeru

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec PhD., LL.M., Mgr. Michal Drobný

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o skončení pracovného pomeru. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Smernica o pravidlách vykonávania práce z domu

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová Zdroj: časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ v praxi 5/2020

Zavedenie home office pre viac zamestnancov (prípadne pre celý obecný/mestský úrad) nie je také jednoduché a ide o určitý proces, ktorý so sebou prináša povinnosti pre zamestnávateľa i zamestnanca, a to nielen v oblasti výkonu práce, prideľovania ...

Žiadosť o poskytnutie príspevku na rekreáciu

Kategória: Žiadosti, sťažnosti, žaloby Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová

Vnútorná smernica o prekážkach v práci

Kategória: Interné predpisy Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová Zdroj: portál Ropoaobce.sk

Dohoda o spôsobe náhrady škody zamestnancom

Kategória: Zmluvy a dohody Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová Zdroj: portál Ropoaobce.sk

Dohoda o sporných nárokoch

Kategória: Zmluvy a dohody Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová Zdroj: portál Ropoaobce.sk

Pracovná zmluva na určitú dobu

Kategória: Zmluvy a dohody Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec PhD., LL.M., Mgr. Michal Drobný

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor pracovnej zmluvy na určitú dobu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Pracovná zmluva na kratší pracovný čas

Kategória: Zmluvy a dohody Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec PhD., LL.M., Mgr. Michal Drobný

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor pracovnej zmluvy na určitú dobu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o vykonaní práce

Kategória: Zmluvy a dohody Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec PhD., LL.M., Mgr. Michal Drobný

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor pracovnej zmluvy na určitú dobu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Kategória: Zmluvy a dohody Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec PhD., LL.M., Mgr. Michal Drobný

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor pracovnej zmluvy na neurčitý čas. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o pracovnej činnosti

Kategória: Zmluvy a dohody Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec PhD., LL.M., Mgr. Michal Drobný

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor pracovnej zmluvy na neurčitý čas. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Pracovná zmluva na neurčitý čas

Kategória: Zmluvy a dohody Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec PhD., LL.M., Mgr. Michal Drobný

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor pracovnej zmluvy na neurčitý čas. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Výpoveď zo strany zamestnávateľa

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec PhD., LL.M., Mgr. Michal Drobný

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor výpovede zo strany zamestnávateľa. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Ponuka inej vhodnej práce zo strany zamestnávateľa

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec PhD., LL.M., Mgr. Michal Drobný

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor ponuky inej vhodnej práce zo strany zamestnávateľa. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.