Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Vzory

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Vzory

Dohoda o zasielaní výplatných pások elektronickými prostriedkami

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: portál Ropoaobce.sk

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o zasielaní výplatných pások elektornickými prostriedkami. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o zasielaní niektorých dokladov elektronickými prostriedkami

Kategória: Zmluvy a dohody Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o zasielaní niektorých dokladov elektornickými prostriedkami. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Čestné prehlásenie rodiča, že sa trvale stará o dieťa

Kategória: Vyhlásenia, záznamy, výzvy Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: portál Ropoaobce.sk

Dňa 4. 2. 2021 prijala Národná rada SR novelu, ktorá bola v Zbierke zákonov SR publikovaná ako zákon č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré...

Žiadosť o poskytnutie informácií adresovaná súdu - lustrácia súdnych konaní

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor žiadosti, ktorou sa zamestnávateľ obracia na konkrétny súd a žiada o poskytnutie informácií ohľadom aktívnych a právoplatne skončených súdnych konaní, v ktorých vystupuje na stran...

Žiadosť Zboru väzenskej a justičnej stráže o zistenie adresy miesta výkonu trestu odňatia slobody

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor žiadosti, ktorou sa zamestnávateľ obracia na Zbor väzenskej a justičnej stráže o zistenie adresy miesta výkonu trestu odňatia slobody jeho zamestnanca.

Potvrdenie zamestnávateľa o mieste výkonu práce a o pracovnej dobe zamestnanca

Kategória: Oznámenia, potvrdenia, rozhodnutia Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor potvrdenia zamestnávateľa pre zamestnanca o mieste výkonu práce a o pracovnej dobe zamestnanca

Potvrdenie zamestnávateľa - zamestnanec nemôže vykonávať prácu z domu

Kategória: Vzory Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor potvrdenia zamestnávateľa pre zamestnanca, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať prácu z domu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania podľa uznesenia v...

Dohoda o skončení pracovného pomeru a dohoda o sporných nárokoch

Kategória: Zmluvy a dohody Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o skončení pracovného pomeru a dohody o sporných nárokoch. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Pracovná zmluva pre teleprácu

Kategória: Zmluvy a dohody Autor/i: RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor pracovnej zmluvy pre teleprácu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o výkone práce z domu

Kategória: Zmluvy a dohody Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o výkone práce z domu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Žaloba o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca

Kategória: Žiadosti, sťažnosti, žaloby Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor žaloby o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o zmene pracovných podmienok

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association , Mgr. Michal Drobný

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o zmene pracovných podmienok. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Oznámenie zamestnávateľa o preradení zamestnanca na inú prácu

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association , Mgr. Michal Drobný

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor oznámenia zamestnávateľa o preradení zamestnanca na inú prácu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Príkaz zamestnávateľa na vykonanie pracovnej cesty

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association , Mgr. Michal Drobný

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor príkazu zamestnávateľa na vykonenie pracovnej cesty. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o skončení pracovného pomeru

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association , Mgr. Michal Drobný

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o skončení pracovného pomeru. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Smernica o pravidlách vykonávania práce z domu

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ v praxi 5/2020

Zavedenie home office pre viac zamestnancov (prípadne pre celý obecný/mestský úrad) nie je také jednoduché a ide o určitý proces, ktorý so sebou prináša povinnosti pre zamestnávateľa i zamestnanca, a to nielen v oblasti výkonu práce, prideľovania ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.