Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Vzory

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Vzory

Potvrdenie zamestnávateľa - zamestnávateľ nemôže vykonávať prácu z domu

Kategória: Vzory Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor potvrdenia zamestnávateľa pre zamestnanca, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať prácu z domu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania podľa uznesenia v...

Dohoda o skončení pracovného pomeru a dohoda o sporných nárokoch

Kategória: Zmluvy a dohody Autor/i: JUDr. Simona Laktišová

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o skončení pracovného pomeru a dohody o sporných nárokoch. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Pracovná zmluva pre teleprácu

Kategória: Zmluvy a dohody Autor/i: RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor pracovnej zmluvy pre teleprácu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o výkone práce z domu

Kategória: Zmluvy a dohody Autor/i: JUDr. Simona Laktišová

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o výkone práce z domu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Žaloba o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca

Kategória: Žiadosti, sťažnosti, žaloby Autor/i: JUDr. Simona Laktišová

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor žaloby o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o zmene pracovných podmienok

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association , Mgr. Michal Drobný

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o zmene pracovných podmienok. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Oznámenie zamestnávateľa o preradení zamestnanca na inú prácu

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association , Mgr. Michal Drobný

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor oznámenia zamestnávateľa o preradení zamestnanca na inú prácu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Príkaz zamestnávateľa na vykonanie pracovnej cesty

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association , Mgr. Michal Drobný

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor príkazu zamestnávateľa na vykonenie pracovnej cesty. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o skončení pracovného pomeru

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association , Mgr. Michal Drobný

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor dohody o skončení pracovného pomeru. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Smernica o pravidlách vykonávania práce z domu

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová Zdroj: časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ v praxi 5/2020

Zavedenie home office pre viac zamestnancov (prípadne pre celý obecný/mestský úrad) nie je také jednoduché a ide o určitý proces, ktorý so sebou prináša povinnosti pre zamestnávateľa i zamestnanca, a to nielen v oblasti výkonu práce, prideľovania ...

Pracovná zmluva na určitú dobu

Kategória: Zmluvy a dohody Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association , Mgr. Michal Drobný

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor pracovnej zmluvy na určitú dobu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Pracovná zmluva na kratší pracovný čas

Kategória: Zmluvy a dohody Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association , Mgr. Michal Drobný

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor pracovnej zmluvy na určitú dobu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o vykonaní práce

Kategória: Zmluvy a dohody Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association , Mgr. Michal Drobný

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor pracovnej zmluvy na určitú dobu. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Kategória: Zmluvy a dohody Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association , Mgr. Michal Drobný

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor pracovnej zmluvy na neurčitý čas. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Dohoda o pracovnej činnosti

Kategória: Zmluvy a dohody Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association , Mgr. Michal Drobný

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor pracovnej zmluvy na neurčitý čas. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.