Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Vzory

Pokyn postupu pri spracúvaní osobných údajov z lekárskeho posudku

Kategória: Ochrana osobných údajov Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: ropoaobce.sk

Článok 1

Predmet úpravy

1. Podľa niektorých ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) predkladá zamestnanec zamestnávateľovi lekársky posudok, aby preukázal spôsobilosť vykonávať prácu na danej pracovnej pozícii.

2. Tento pokyn upravuje:

a)          procesný postup pri spracúvaní osobných údajov z lekárskeho posudku, ktorý predkladá zamestnanec v situáciách predpokladaných Zákonníkom práce,

b)          práva a povinnosti poverených osôb pri spracúvaní osobných údajov z lekárskeho posudku.

Článok 2

Pojmy

1. Prevádzkovateľ – obec (názov): ....................., sídlo: ..................., IČO: ................

 2. Poverená osoba – fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania.

3. Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odka

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.