Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 4/2020

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
4/2020

BOZP v období mimoriadnych opatrení proti šíreniu koronavírusu

RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

V súčasnej dobe zažíva naša spoločnosť situáciu, akú sme tu ešte nemali. Rozšírila sa pandémia koronavírusu, ktorá spôsobuje ochorenie COVID-19. Postihnutá je celá ekonomika, obyvateľstvo a samozre...

Odloženie lekárskych prehliadok zamestnancov a pracovnoprávne dôsledky

doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

Všeobecne nemožno spochybňovať akékoľvek opatrenia, ktoré realizuje zamestnávateľ alebo príslušné štátne orgány v snahe uskutočniť preventívne opatrenia na zabezpečenie ochrany života a zdravia zam...

Ochrana zdravia zamestnancov pred vibráciami

Ing. Roman Drahoš Ing. Richard Drahoš, PhD. Ing. Milan Drahoš

Pod vibráciami prenášanými na človeka sa rozumie mechanické kmitanie, natriasajúci pohyb alebo rytmické posuvy vibrujúcich sústav, ktoré sú v priamom kontakte s ľudským telom. Zdravotné účinky vibr...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.