Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 9/2019

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
9/2019

Čo je nové v legislatíve v oblasti ochrany zdravia pri práci v r. 2019 (1.)

MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

V oblasti ochrany zdravia pri práci boli v r. 2019 pripravené novelizácie troch právnych predpisov, ktoré upravujú problematiku expozície zamestnancov karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci,...

Prevádzkový poriadok ako súčasť ochrany zdravia pri práci

Ing. Richard Drahoš, PhD. Ing. Milan Drahoš

Zmyslom tohto článku je informovať o poslaní a význame prevádzkových poriadkov ako súčasti BOZP. Ak pri práci zamestnancov na príslušnom pracovisku existuje riziko, zamestk vyhláške č. 292/2019 Z.z...

Zdravé kancelárie - zdraví zamestnanci (2.)

RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

Open Plan Office, po našom koncept otvorených kancelárií, je zdieľané pracovné prostredie bez existujúcich stien alebo priečok. Tento dizajn kancelárií vznikol podľa návrhov architekta Franka Lloyd...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.