Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality

ANALÝZA TÝŽDŇA: Miera čerpania pomoci firmám počas pandémie postupne klesala

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 10. apríla (TASR) - Miera čerpania dotačnej pomoci na udržanie zamestnanosti na Slovensku klesla z takmer 90 % odhadovaného potenciálu na začiatku pandémie na 68 % koncom roka 2020. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Národnej banky Slovensk...

S otvorením škôl a škôlok zaniká nárok na vyplácanie pandemickej OČR

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Rodičom, ktorí doteraz čerpali dávku pandemické ošetrovné (OČR) z dôvodu, že škôlka alebo škola bola pre ich dieťa uzatvorená, sa dnešným dňom, po otvorení materských škôl a 1. stupňa základných škôl, končí nárok na výplatu tejto dávky. Poistenci ...

Zamestnávatelia: Sociálna poisťovňa pripravila nový manuál pre správne vypĺňanie formulárov

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Chyby pri oznamovaní údajov a platení poistného patria k opakujúcim sa nedostatkom v komunikácii zamestnávateľov so Sociálnou poisťovňou a spôsobujú problémy obom stranám. Sociálna poisťovňa preto v záujme zlepšenia komunikácie pripravila pre zame...

O príspevky „Prvej pomoci“ za marec je možné žiadať do konca mája

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Záujemcovia o príspevky z projektu „Prvá pomoc“ za mesiac marec už môžu zasielať k opatreniam 2, 4A a 4B svoje žiadosti a výkazy e-mailom na adresu príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Podávať ich môžu do 31. mája 2021. Všetky aktuál...

Zmena vo vydávaní preukazov a osvedčení od 1. apríla 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

Dňa 01. 04. 2021 nadobudne účinnosť zákon č. 73/2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákon...

Budúce mamičky môžu od 1. apríla 2021 požiadať o novú dávku tehotenské

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa začne od 1. apríla 2021 budúcim mamičkám poskytovať novú dávku tehotenské. Po splnení zákonných podmienok tak môžu získať finančnú pomoc, ktorá im pomôže kompenzovať zvýšené výdavky v období tehotenstva.

SP zverejnila postupy, ako potvrdzovať dlhodobé ošetrovné a tehotenské od 1. apríla 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Od 1. apríla 2021 sa zavádza tzv. dlhodobé ošetrovné a tehotenské a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú potvrdzovať nové tlačivá, ktorými potvrdia skutočnosti rozhodujúce pre posúdenie nároku na tieto dávky.

Rodičia a zamestnaní pacienti dostanú od štátu viac

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Zjednoduší sa aj vyplácanie covidových príplatkov pre pracujúcich Parlament dnes schválil novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou nielen rozširuje, ale aj zvyšuje finančnú pomoc pre ekonomicky najcitlivejšie skupiny ľudí – rodičov a zamestnanýc...

Kto a ako si môže odložiť zaplatenie odvodov za marec 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Dňa 19. marca 2021 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 101/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzo...

Sociálna poisťovňa zverejnila čestné vyhlásenie pre odklad poistného za marec 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa zverejnila formulár čestného vyhlásenia, ktorým zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu žiadať o odklad splatnosti poistného za marec 2021. Lehota splatnosti sa im predĺži do 30. júna 2021.

WEBINÁR "Povinnosti zamestnávateľa pri zavádzaní kontrolného mechanizmu"

Kategória: Aktuality

AKO ZAVÁDZAŤ KONTROLNÝ MECHANIZMUS A NENARUŠIŤ PRITOM PRÁVO ZAMESTNANCA NA SÚKROMIE?    

Zamestnávatelia môžu žiadať o príspevky z „Prvej pomoci“ až do 100 % celkovej ceny práce

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Zamestnávatelia a SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi, už môžu žiadať o príspevky za mesiac február z opatrení 1 a 3 A/B elektronicky prostredníctvom stránky www.pomahameludom.sk. Žiadosti a výkazy môžu posielať do 30. apríla 2021.

Hodnota bodu pre určenie sumy úrazových dávok pre rok 2021 je 22,66 eur

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa oznamuje, že hodnota bodu pre rok 2021 stanovená pre určenie sumy úrazových dávok je 22,66 eura. V predchádzajúcom roku 2020 predstavovala sumu 21,84 eura, hodnota bodu sa teda zvýšila o 0,82 eura.

Pravidlá vstupu a pobytu zamestnancov na pracoviskách zamestnávateľa platné od dátumu 20. marca 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vyhláškou č. 132, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (zverejnená vo Vestníku vlády SR, čiastka 51/...

Podporné obdobie v nezamestnanosti sa predlžuje o dva mesiace, avšak maximálne do 31. mája 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Poberatelia dávky v nezamestnanosti budú môcť v súčasnej pandemickej situácii poberať dávku o dva mesiace dlhšie, maximálne však do 31. mája 2021. Vyplýva to z nariadenia vlády Slovenskej republiky, podľa ktorého sa o dva mesiace predlžuje podporn...

Aj vo februári ostala situácia na trhu práce stabilná a prácu si našlo viac ako 10 000 ľudí

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Trh práce ostáva naďalej stabilný, a to napriek prísnym protipandemickým opatreniam a prebiehajúcej druhej vlne pandémie. Vo februári si našlo prácu 10 335 nezamestnaných ľudí. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidujú viac ako 60 000 voľných ...

Vláda schválila odklad poistného za marec 2021 a upravila určenie poklesu tržieb

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) na nariadenie vlády SR zo dňa 17. marca 2021, ktoré im v čase pandémie umožňuje odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac marec 2021. Vzhľado...

Vláda: Spôsob určovania poklesu tržieb zamestnávateľa sa upraví

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 17. marca (TASR) - Spôsob určovania poklesu tržieb zamestnávateľa sa upraví. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia vlády o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý sch...

Počas koronakrízy si môžu dôchodcovia požiadať o zaslanie dôchodku na účet príbuzného

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Počas koronakrízy môže dôchodca požiadať Sociálnu poisťovňu, aby mu zasielala dôchodok na účet inej osoby. Sociálna poisťovňa tak už počas prvej vlny pandémie vyšla v ústrety najmä tým dôchodcom, ktorí dôchodok poberajú v hotovosti, ale v súčasnej...

Výška všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2020 je 13 596 eur

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Všeobecný vymeriavací základ Sociálna poisťovňa využíva pri výpočte minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného na sociálne poistenie. Jeho hodnota za rok 2020 je 13 596 eur.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.