Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality

4. odborná online konferencia k pracovnému právu

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Sociálna poisťovňa upozorňuje na zmeny v nemocenskom poistení od júna

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pripomína poistencom legislatívne úpravy v krátkodobých dávkach účinné od 1. júna 2022. Zmeny sa týkajú ochrannej lehoty tehotných, ktorá bude osem mesiacov po skončení nemocenského poistenia, ďalej zmeny pri posudzovaní podmien...

Prieskum: Až 25 % Slovákov by zmenilo prácu, ak by prišli o možnosť práce z domu

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Až štvrtina Slovákov by zmenila prácu, ak by prišli o možnosť práce z domu. Takmer u polovice firiem by si touto podmienkou zhoršili šance na prijatie. Vyplýva to z prieskumu Hybridný model práce ako nový štandard, ktorý realizovala agentúra Focus...

NRSR: Sumy daňového bonusu a prídavku na dieťa by sa mali zvýšiť

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Suma daňového bonusu by sa mala zvýšiť na zabezpečenie vyššieho čistého disponibilného príjmu v domácnostiach s deťmi, kde pracuje aspoň jeden z rodičov. Od júla tohto roka by sa mal zároveň zvýšiť prídavok na dieťa na 30 eur a od januára 2023 na ...

EK odporúča Slovensku zmeny v daniach a aj urýchlené zavádzanie OZE

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Slovensko by sa v nasledujúcom období malo zamerať na zmeny v daňovej politike, pokračovanie v implementácii Plánu obnovy a odolnosti SR a dokončenie prípravy na programové obdobie 2021 - 2027. V energetike je jednou z hlavných úloh zníženie závis...

Lekári si vyskúšali ePN ešte pred jej spustením

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Od 1. júna 2022 budú môcť lekári vystaviť elektronickú péenku. Pôjde o ďalšiu službu v rámci elektronického zdravotníctva a digitalizácie služieb Sociálnej poisťovne, ktorá prináša výrazné výhody a zjednodušuje život a prácu lekárom, občanom aj za...

Zamestnávatelia môžu ohlasovať zamestnávanie cudzincov aj elektronicky

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny spustil elektronické služby zasielania informačných kariet na ohlasovanie vzniku a zániku pracovnoprávneho vzťahu štátneho príslušníka tretej krajiny alebo občana členského štátu EÚ. Elektronizácia služieb uľ...

Sociálna poisťovňa sprístupní nové informácie pre zamestnávateľov

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Od 1. júna 2022 sprístupní Sociálna poisťovňa zamestnávateľovi informácie o jeho zamestnancovi, ktoré sú potrebné na určenie obdobia, počas ktorého nie je zamestnanec povinný platiť poistné na niektoré druhy poistení.

ŠÚ SR: Harmonizovaná miera inflácie v apríli medziročne stúpla o 10,9 %

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Spotrebiteľské ceny v apríli 2022 podľa európskej harmonizovanej metodiky medziročne vzrástli o 10,9 %, v marci 2022 bola táto hodnota 9,6 %. Medzimesačná harmonizovaná miera inflácie (HICP) dosiahla v apríli 1,4 %, zatiaľ čo v marci tohto roka bo...

Vláda: Suma daňového bonusu a výška prídavku na dieťa sa majú zvýšiť

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Suma daňového bonusu by sa mala zvýšiť na zabezpečenie vyššieho čistého disponibilného príjmu v domácnostiach s deťmi, kde pracuje aspoň jeden z rodičov. Skupina daňovníkov uplatňujúcich si nárok na daňový bonus sa má súčasne rozšíriť. Od júla toh...

ŠÚ SR: HDP v 1. štvrťroku 2022 medziročne vzrástol o 3,1 %

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách v prvom štvrťroku 2022 medziročne vzrástol o 3,1 %. Po očistení o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil o 3 % a medzikvartálne o 0,4 %. V bežných cenách sa v prvom štvrťroku 2022 vytvoril HDP v objeme ...

Jarné prognózy EÚ: Vojna na Ukrajine spomalí aj hospodársky rast Slovenska

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Vyhliadky slovenskej ekonomiky na najbližšie dva roky sú zahmlené vplyvom ruskej vojenskej agresie na Ukrajine, čo predstavuje závažný šok pre dodávateľské reťazce, prudký nárast cien energií, čo môže zvýšiť ceny tovarov a výrobných nákladov a zní...

Možnosť žiadať o „Prvú pomoc“ skončila 30. apríla 2022

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatilo k 2. máju na udržanie zamestnanosti už bezmála 2,47 miliardy eur. K rovnakému dátumu úrady práce uzavreli cez 219 tisíc dohôd o poskytovaní pomoci. Historicky najväčšia pomoc na ochranu zamest...

V apríli vzrástla inflácia na 11,8 % z marcových 10,4 %

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Medziročná hodnota inflácie vzrástla v apríli na 11,8 % z marcových 10,4 %. K jej zvýšeniu prispeli rastúce ceny vo všetkých 12 sledovaných odboroch. Spotrebiteľské ceny rástli už pätnásty mesiac za sebou a medziročná hodnota inflácie je najvyššia...

Náklady na povinné testovanie zamestnancov majú firmy preplatené

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

Všetkým firmám, ktoré požiadali o preplatenie nákladov na testovanie zamestnancov a ich žiadosti boli schválené, už boli financie vyplatené. Schválených bolo takmer 7 800 žiadostí a Ministerstvo hospodárstva SR firmám vyplatilo takmer 8,9 milióna ...

ŠÚ SR: Zamestnanosť aj mzdy v marci medziročne rástli

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Nominálne mesačné mzdy v marci medziročne vzrástli vo všetkých desiatich sledovaných odvetviach. V šiestich z nich však rast nedokázal udržať krok s infláciou a došlo k poklesu reálnej mzdy. Počet zamestnaných osôb vo väčšine odvetví rástol. Vo št...

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci marec 2022

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

V mesiaci marec 2022 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 85 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 51 subjektov. 

Slovensko-maďarský poradenský deň o dôchodkoch bude 27. mája 2022 v Komárne

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Poistenci a poberatelia dôchodkových dávok, ktorí pracujú alebo pracovali v Maďarsku a na Slovensku budú mať opäť možnosť prediskutovať si svoje dôchodkové záležitosti v priestoroch pobočky Sociálnej poisťovne v Komárne. Slovensko-maďarský poraden...

Finančná správa vrátila preplatky na daniach

Kategória: Aktuality Zdroj: Finančná správa SR

Finančná správa spracovala viac ako 406-tisíc žiadostí o vrátenie preplatkov na daniach a poukázanie daňového bonusu. Všetky žiadosti boli vybavené a finančné prostriedky v sume 312.694.997 eur boli daňovníkom poukázané v zákonnom stanovenej lehot...

ŠÚ SR: Priemyselná produkcia v marci medziročne poklesla o 7,3 %

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Priemyselná produkcia v marci medziročne poklesla o 7,3 %, a to napriek tomu, že väčší počet priemyselných odvetví bol počas marca v pluse ako v poklese. Na príčine sú výraznejšie poklesy v kľúčových priemyselných odvetviach ako v energetike, vo v...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.