Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 1. štvrťroku 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR

Tripartita prerokovala návrh zákona o minimálnej mzde

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR

Zmeny vo výpočte minimálnej mzdy a ďalšie dva legislatívne návrhy z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky boli dnes predmetom rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR. Návrh zákona zvyšuje minimálnu mzdu zo súč...

Už viac ako 200 zamestnávateľov prejavilo záujem o projekt Právo na prvé zamestnanie

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR

Pred mesiacom sa oficiálne spustil projekt Právo na prvé zamestnanie. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sa v rámci neho doposiaľ zaviazali, že podporia vznik a udržanie 41 pracovných miest. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomá...

Sumy náhrad za používanie cestných motorových vozidiel od 1. mája 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Národný inšpektorát práce

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 73/2024 Z. z. sa s účinnosťou od 1. mája 2024 zvyšujú sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Právo na prvé zamestnanie: Pracovné skúsenosti pre mladých a výhody pre zamestnávateľov

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR

Desiatky mladých ľudí oddnes získavajú svoje prvotné pracovné skúsenosti vďaka projektu štátnej pomoci Právo na prvé zamestnanie. Tento projekt im pomôže získať požadované pracovné zručnosti a zároveň umožní zamestnávateľom získať nových pracovník...

Slovensku chýba strategické smerovanie, osobná zodpovednosť sa naďalej nevyvodzuje

Kategória: Aktuality Autor/i: NKÚ

V tridsiatom roku svojho pôsobenia Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR ukončil 35 kontrolných akcií v 135 subjektoch, ktorým adresoval 227 odporúčaní na zlepšenie stavu a riešenie nedostatkov. Výročná správa o kontrolnej činnosti NKÚ za rok 2023 upoz...

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach vo februári 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR

Nominálne mzdy rástli vo všetkých odvetviach, v niektorých však naďalej klesala zamestnanosť Nominálne mzdy boli medziročne vyššie naprieč všetkými odvetviami, dvojciferným tempom rástli v 3 z nich. Aj reálny rast miezd zaznamenalo až 9 odvetví, m...

Vekový manažment by mal byť základnou výbavou personálnej politiky každého zamestnávateľa

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR

Demografické zmeny, starnutie populácie, automatizácia a robotizácia vnášajú do pracovného prostredia aj ďalšie dynamické zmeny. Tieto sú úzko späté s problematikou starnutia zamestnancov v pracovnom procese. Odpovede na tieto výzvy sa už po 21. k...

Hodnota bodu pre úrazové dávky sa v tomto roku zvýšila na 28,60 eura

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Hodnota bodu, ktorá je potrebná na výpočet sumy úrazových dávok, je v tomto roku 28,60  eura. V predchádzajúcom roku predstavovala sumu 26,08 eura, hodnota bodu sa teda zvýšila o 2,52 eura.

Národný inšpektorát práce: elektronické podanie žiadosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Národný inšpektorát práce

Národný inšpektorát práce dáva do pozornosti možnosť podania žiadosti aj elektronickou formou.

Zamestnávatelia, plánujete vyslať svojich pracovníkov do štátov EÚ? Zúčastnite sa bezplatného poradenského stretnutia

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Pozývame vás na podujatie pre slovenských zamestnávateľov so zameraním na vysielanie pracovníkov v stavebnom sektore, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 25. apríla 2024 v Bratislave.

Plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Kategória: Aktuality Autor/i: ACCACE/Zuzana Sokolová Senior Payroll Accountant

V zmysle § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a zmien je zamestnávateľ povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím pod...

Rezort práce predstavuje ďalší balík projektov na podporu zamestnanosti

Kategória: Aktuality Autor/i: ZMOS

Súbor troch nových projektov je zameraný na vytváranie pracovných miest pre nezamestnaných, motivovanie ľudí k zotrvaniu na novom pracovnom mieste a uľahčenie si nájdenia práce odchovancom centier pre deti a rodiny.

Kampaň Výboru vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) „Zlepšenie prevencie pracovných úrazov“

Kategória: Aktuality Autor/i: Národný inšpektorát práce

Národný inšpektorát práce a inšpektoráty prace v spolupráci s Výborom vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) rozbiehajú od začiatku marca 2024 na slovenských pracoviskách kontroly zamerané na prevenciu vzniku pracovných úrazov s cieľom pos...

Sociálna poisťovňa pripravila novú pomôcku pre klientov: Kalkulačku na informatívny výpočet dávky v nezamestnanosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

V období, keď sa človek ocitne bez práce, rieši aj svoju finančnú situáciu. Ak chce požiadať o dávku v nezamestnanosti, jeho základná otázka znie: V akej výške túto dávku dostanem? Sociálna poisťovňa pripravila informatívnu kalkulačku, z ktorej sa...

Štát spustí rozsiahlu finančnú podporu s cieľom zamestnať mladých a znevýhodnených ľudí bez práce

Kategória: Aktuality Autor/i: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny spúšťa od 2. apríla národný projekt Finančné stimuly pre zamestnanosť. Projekt je určený pre ľudí bez práce vo veku do 30 rokov a pre znevýhodnených nezamestnaných. Cieľom je podporiť ich pri získavaní zamest...

Plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Kategória: Aktuality Autor/i: Accace, Zuzana Sokolová, Senior Payroll Accountant

V zmysle § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a zmien je zamestnávateľ povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím pod...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.