Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 4/2019

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
4/2019

Základné povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP (1.)

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len "BOZP") sa chápe ako jeden z významných segmentov sociálnej politiky Slovenskej republiky a svojim zameraním sa sústreďuje na prevenciu chorôb súvi...

Záťaž teplom - dôsledky zmeny kritérií kategorizácie prác

Ing. Richard Drahoš, PhD. Ing. Milan Drahoš Ing. Peter Weiss

V článku je uvedený vplyv tepelného stavu vnútorného prostredia na tepelnú záťaž zamestnancov pri práci v dôsledku sálavého tepla z technologických zariadení vrátane postupu stanovenia únosnej záťa...

Dôležitosť prevencie a investovania do oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia

Ing. Laurencia Jančurová

Bývalý riaditeľ Európskej agentúry bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Bilbao Jukka Takala svojho času povedal: "Kto hovorí, že investovanie do BOZP stojí peniaze, tomu by som odkázal, že zan...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.