Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2023

Mimoriadna situácia v súvislosti s COVID-19 sa skončí 15. septembra

Kategória: Aktuality Autor/i: ZMOS

Mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 sa skončí 15. septembra o 6:00 hod. Jej odvolanie schválila vláda dňs 13. septembra 2023.

SZČO a zamestnávatelia: Ak ste si počas pandémie odložili splatnosť poistného za marec 2021, uhradiť ho treba do konca septembra 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pripomína samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) a zamestnávateľom, ktorí počas pandémie požiadali o odklad poistného za mesiac marec 2021, že sa blíži jeho splatnosť. Povinnosť uhradiť ho majú do 30. septembra 2023.

Sociálna poisťovňa pripomína: Od 1. septembra 2023 sa končí vyplácanie pandemického ošetrovného, prinášame odpovede na najčastejšie otázky

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pripomína poistencom, ktorí ešte poberajú pandemické ošetrovné, že od 1. septembra 2023 prestane túto dávku vyplácať. Zrušenie pandemického ošetrovného znamená, že od 1. septembra 2023 bude Sociálna poisťovňa poskytovať ošetrovn...

Ministerstvo práce vytvorilo k reforme posudkovej činnosti pracovnú skupinu

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pracuje na plnení záväzkov na zmenu starostlivosti o ľudí so zdravotným znevýhodnením, dlhodobo chorých a seniorov plynúci z Plánu obnovy a odolnosti. Súčasťou naplnenia tohto cieľa je reforma posudk...

Výška minimálnej mzdy pre rok 2024 bude v sume 750 eur

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR

Zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov sa na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR dohodli na sume minimálnej mzdy pre rok 2024 vo výške 750 eur. Historicky druhýkrát sa tak dohodli na vyššej sume ako určuje zákonný automat. N...

Nezamestnanosť sa v júli udržala pod hranicou štyroch percent

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR

PDU, hlavný ukazovateľ nezamestnanosti, dosiahol v júli úroveň 3,98 percenta. Medzimesačne stúpol o šesť stotín percentuálneho bodu, pri porovnaní s vlaňajším júlom klesol o 0,62 percentuálneho bodu. Nezamestnanosť sa už tretí mesiac udržala pod h...

Rozširujeme Elektronický účet poistenca: Šesť nových funkcionalít, menej návštev pobočiek

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa naďalej pokračuje v elektronizácii svojich služieb tak, aby v jednotlivých životných situáciách svojim poistencom ušetrila návštevy pobočky, či telefonáty a emaily. Do portfólia Elektronického účtu poistenca (EUP) tak po zásadne...

Zrušenie pandemického ošetrovného a súvisiace povinnosti zariadení sociálnych služieb od 1. septembra 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: ZMOS

V súvislosti s prijatou novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení  Sociálna poisťovňa od 1. septembra 2023 prestane uplatňovať ustanovenia týkajúce sa pandemického ošetrovného, ktoré sa poistencom poskytovalo od začatia krízovej situác...

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v júni 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR

Odvetvia redukovali počty zamestnancov, ale až v polovici z nich v júni vzrástli okrem nominálnych miezd aj mzdy reálne Väčšina sledovaných odvetví zápasila aj v júni s poklesom zamestnanosti, viac zamestnancov ako pred rokom mali len 3 z 10 mesač...

Od 1. septembra 2023 sa končí vyplácanie pandemického ošetrovného

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov, ktorí ešte poberajú pandemické ošetrovné, že od 1. septembra 2023 prestane túto dávku vyplácať. Zrušenie pandemického ošetrovného znamená, že od 1. septembra 2023 bude Sociálna poisťovňa poskytovať ošetrov...

SZČO: Nezabudnite si upraviť novú výšku platby poistného a uhradiť ho po prvý raz do 8. augusta 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si za rok 2022 podali daňové priznanie v riadnej lehote do 31. marca 2023, majú posledné dni na zaplatenie poistného v novej výške. Lehota na jeho úhradu za júl 2023 im uplynie 8...

Nezamestnanosť v júni: Ukazovateľ PDU klesol vo všetkých okresoch pod 10 percent

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR

Zvýšený prílev absolventov vysokých škôl do evidencie uchádzačov o zamestnanie spôsobil v júni mierny nárast nezamestnanosti. Hlavný ukazovateľ PDU po štyroch mesiacoch poklesu v júni medzimesačne nepatrne vzrástol na úroveň 3,92 percenta. Napriek...

Sociálna poisťovňa zvyšuje dôchodky, uvádza do praxe legislatívne zmeny a pokračuje v rodičovskom dôchodku aj Generálnom pardone 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa počas letných mesiacov do svojej rozhodovacej činnosti premieta viaceré legislatívne zmeny prijaté v posledných týždňoch. Tento mesiac prepočítala a zvýšila 1,75 mil. dôchodkových dávok, zvyšuje aj minimálne dôchodky a prepočíta...

Sociálna poisťovňa bude najbližšie dva roky prehodnocovať percentá invalidity, žiadosť podávať netreba

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa začne od augusta prehodnocovať percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (percento invalidity) niektorých poberateľov invalidných dôchodkov. Dôchodcovia nemusia o nič žiadať, proces je naplánovaný na dva ...

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v máji 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR Zdroj: Štatistický úrad SR

Zamestnanosť klesla naprieč ekonomikou, jej rast si udržali len dve malé odvetvia a vďaka sezóne stavebníctvo V ekonomike pribudlo odvetví s poklesom zamestnanosti. Rast nominálnych miezd je stále nadpriemerný, ale tempu inflácie dokázali vzdorova...

Zamestnávatelia v potravinárstve a v živočíšnej výrobe budú pol roka platiť nižšie odvody za svojich zamestnancov

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Zamestnávatelia v potravinárstve a v živočíšnej výrobe nebudú musieť šesť mesiacov platiť časť sociálnych odvodov za svojich zamestnancov. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudne účinnosť 1. augusta 2023. Prvýkrát nebude z...

Živnostníci a SZČO: Sociálna poisťovňa zverejnila kalkulačku na informatívny výpočet poistného od 1. júla 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna  poisťovňa pripravila na svojej webovej stránke kalkulačku pre informatívny výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) od 1. júla 2023. Podľa nej živnostníci a ostatné SZČO zistia, či im vznikne od 1. júla 2023 (resp. o...

Leto okrem oddychu ponúka príležitosť na brigády a sezónne práce

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR

Niektorí leto namiesto oddychu využijú ako príležitosť privyrobiť si peniaze či získať pracovné skúsenosti. O brigády okrem študentov majú záujem aj niektorí rodičia na materskej či rodičovskej dovolenke, nezamestnaní a dôchodcovia. S letnými mesi...

Rezort práce predlžuje financovanie aktivačných prác z najnovšieho projektu

Kategória: Aktuality Autor/i: ZMOS

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa rozhodlo predĺžiť podporu výkonu aktivačných prác do marca 2024. Poberatelia hmotnej núdze, ktorí vykonajú aktivačné práce, tak za mesiac marec 2024 ešte dostanú v apríli vyplatený aktivačný prísp...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.