Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Práca v zahraničí: Sociálna poisťovňa začala automaticky posudzovať najpočetnejšie typy elektronických žiadostí o vystavenie PD A1

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa pokračuje v elektronizácii svojich služieb a predstavuje ďalšiu novinku – funkcionalitu  automatického posudzovania vybraných, teda najpočetnejších typov elektronických žiadostí o vystavenie prenosného dokumentu A1 (PD A1). Proces elektronického vybavenia PD A1 sa tak stáva rýchlejší, efektívnejší – a žiadateľ má výsledok k dispozícii v priebehu 24 hodín.

Práca v zahraničí (v krajinách EÚ/Európskeho hospodárskeho priestoru/Švajčiarska/Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska) si pre niektoré kategórie zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) vyžaduje tzv. prenosný dokument A1 (PD A1). Tento dokument určuje, v ktorej krajine bude občan sociálne poistený a kde bude platiť poistné na jednotlivé druhy poistenia podľa legislatívnych pravidiel danej krajiny. Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti klientom odporúča požiadať o PD A1 včas ešte pred odchodom za prácou prostredníctvom webového portálu https://eformulare.socpoist.sk.

Ktoré žiadosti sú automaticky posudzované

Funkcionalita automatického posudzovania sa týka nasledujúcich typov žiadostí: Žiadosti o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania zamestnanca na územie iného členského štátu EÚ, Žiadosti o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby na územie iného členského štátu EÚ a Žiadosti o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ avšak výlučne pre skupinu vodičov medzinárodnej prepravy (ďalej len „žiadosť“).

Ako postupovať

Automatické posudzovanie vyššie uvedených žiadostí sa týka všetkých žiadostí, ktoré sú doručené Sociálnej poisťovni od 11. decembra 2023 prostredníctvom webového portálu Sociálnej poisťovne https://eformulare.socpoist.sk. Na podanie žiadosti prostredníctvom webového portálu Sociálnej poisťovne je potrebné mať občiansky preukaz s elektronickým čipom, tzv. elektronickú identifikačnú kartu (eID). Upozorňujeme, že výsledkom automatického posudzovania žiadosti môže byť iba vystavenie požadovaného PD A1 alebo odstúpenie žiadosti na manuálne spracovanie zamestnancami/zamestnankyňami Sociálnej poisťovne.Výsledkom automatického posudzovania žiadosti nemôže byť zamietnutie žiadosti. Zároveň všetky elektronické žiadosti, ktoré nie sú podané z elektronickej schránky vysielajúceho zamestnávateľa, zamestnanca alebo SZČO, ale sú podané napr. z elektronickej schránky splnomocnenej osoby, skončia na manuálnom spracovaní zamestnancami/zamestnankyňami Sociálnej poisťovne.

Ako sa dozviete o vybavení žiadosti

Ak Vaša žiadosť v rámci automatického posudzovania žiadostí spĺňa všetky stanovené podmienky, automat Vám doručí vystavený PD A1 do elektronickej schránky, z ktorej bola žiadosť (eFormulár) zaslaný. Vystavený PD A1 by mal byť doručený do elektronickej schránky v priebehu 24 hodín od zaslania žiadosti Sociálnej poisťovni.

Ak Vaša žiadosť v rámci automatického posudzovania žiadostí nespĺňa niektorú zo stanovených podmienok, automatické posudzovanie žiadosti sa končí a je odstúpená na manuálne spracovanie žiadosti zamestnancami/zamestnankyňami Sociálnej poisťovne. Žiadosť v rámci manuálneho spracovania bude vybavená v stanovených/štandardných lehotách, ako keby bola žiadosť doručená poštou/osobne.

Viac informácií o práci v zahraničí vo vzťahu k Sociálnej poisťovni a ako žiadať o vystavenie PD A1 v jednotlivých životných situáciách sú uvedené tu: Ako požiadať o prenosný formulár A1

Sociálna poisťovňa evidovala v roku 2022 takmer 128 tisíc podaných žiadostí PD A1, z nich 98 % klienti podali papierovou formou.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.