Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Online časopis

Bezpečnosť práce v praxi 10/2022

ISSN 2730-0382 (online) ISSN 1338-6417 (tlačené vydanie)
10/2022

BOZP - skladovanie a systémy skladovania v logistických centrách

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Alfou a omegou súčasného obchodovania sú transport a logistika, do ktorých spadá aj skladovanie. Aj keď sa mnoho obchodníkov zaklína dnes tak obľúbeným „just in time“ („práve včas“), cesta tovaru o...

Inovatívne smart technológie a ich využitie v oblasti BOZP

RNDr. Miroslava Kordošová, PhD. Zo seriálu: Inovatívne smart technológie a ich využitie v oblasti BOZP

Pokračovanie seriálu sa zaoberá tzv. inteligentnými/smart OOPP, ktoré sa postupne dostávajú na trh a pomáhajú chrániť životy a zdravie mnohých zamestnancov na pracoviskách, kde hrozí vyššie riziko ...

Pracovný poriadok a pracovná disciplína, súvislosti

Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD. Zo seriálu: Inovatívne smart technológie a ich využitie v oblasti BOZP

Pracovný poriadok je vnútorným predpisom zamestnávateľa a preto pre jeho právnu relevanciu musia byť splnené určité právne predpoklady, a to obligatórne. Pojem „pracovná disciplína“ zákona č. 311/2...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.