Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Pracovné situácie

Pracovné oblečenie zamestnancov z dôvodu ESD ochrany produktu N

Autor/i: Advokátska kancelária BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o.

Zamestnávateľ z dôvodu požiadaviek na výrobok a čisté ESD priestory prevádzky plánuje zrušiť používanie krátkych nohavíc  a ich nahradenie dlhými nohavicami z dôvodu, že to požaduje kvôli kvalite výroby a ochrane svojho výrobku, nie z dôvodu BOZP....

Dovolenka zamestnanca trvale sa starajúceho o dieťa N

Autor/i: Mgr. Zuzana Dianová

Aký nárok na dovolenku má v roku 2021 zamestnanec pracujúci na obecnom úrade, ktorý v roku 2021 dovŕši 31 rokov a trvalo sa stará o dieťa? Musí zamestnanec osobitne preukazovať starostlivosť o dieťa? Čo má zamestnanec predložiť zamestnávateľovi, a...

Domácka práca a podklad na spracovanie mzdy N

Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský

Ak má zamestnanec „home ­office”, nie je evidovaný v dochádzke. Na základe akého podkladu sa mu má spracovať mzda? Treba v tomto prípade predkladať výkaz odpracovaných hodín?

Vyslanie slovenských zamestnancov do Rakúska a určenie formy zamestnania N

Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

Slovenská stavebná spoločnosť s r. o. má uzatvorenú zmluvu s inou stavebnou firmou v Rakúsku. Svojich zamestnancov bude vysielať na 10 dní do Rakúska a potom budú pracovať 5 dní doma na Slovensku a opäť 10 dní v Rakúsku. Vyplácať ich bude slovensk...

Zdaniteľný príjem zamestnanca N

Autor/i: Ing. Miroslava Brnová

Spoločnosť, ktorá zamestnáva dvoch zamestnancov zabezpečila Callio Gastro karty na stravovanie. Na karty zamestnancom poslala peniaze s tým, že ich denné stravné má byť 5 €. Za normálnych okolností by tak 55 % (2,75 €) bol náklad zamestnávateľa, 4...

Pracovná neschopnosť počas zahraničnej pracovnej cesty a nárok na cestovné náhrady N

Autor/i: Ing. Ľuboslava Minková

Spoločnosť má zamestnancov, ktorí boli vyslaní na služobnú cestu do Srbska. Po návrate na Slovensko išli do povinnej karantény. Ich ošetrujúci lekári im však vystavili potvrdenie o práceneschopnosti už od dňa príchodu, kedy ešte cestovali domov. M...

Zdaniteľný príjem zamestnanca N

Autor/i: Ing. Miroslava Brnová

Spoločnosť, ktorá zamestnáva dvoch zamestnancov zabezpečila Callio Gastro karty na stravovanie. Na karty zamestnancom poslala peniaze s tým, že ich denné stravné má byť 5 €. Za normálnych okolností by tak 55 % (2,75 €) bol náklad zamestnávateľa, 4...

Povinnosť používania interných smerníc v spoločnosti s ručením obmedzeným N

Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

Je povinnosťou spoločnosti s r. o. (SBS) mať vypracovaný Pracovný poriadok a Mzdový poriadok v prípade, že na spracovanie mzdovej agendy využíva externú firmu? Podľa akého zákona?

Preplatenie cestovných náhrad pre hospitalizovaného zamestnanca N

Autor/i: Ing. Ľuboslava Minková

Má nárok na cestovné náhrady zamestnanec, ktorý je na služobnej ceste v zahraničí a je hospitalizovaný v nemocnici alebo nepracuje z dôvodu práceneschopnosti a má v dochádzke na tieto dni vystavený doklad o práceneschopnosti?

Rozšírenie okruhu fyzických osôb pre zabezpečenie stravovania N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

V súlade s § 152 Zákonníka práce poskytujeme stravovanie (finančný príspevok na stravovacie karty) zamestnancom, ktorí odpracovali viac ako štyri hodiny. Môžeme v súlade s  § 152 ods. 9 písm. c)  rozšíriť okruh  fyzických osôb, ktorým zabezpečíme ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články