Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovné situácie

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Pracovné situácie

Ukončenie pracovného pomeru a vyplatenie odstupného N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Zamestnankyňa, starobná dôchodkyňa v auguste dovŕši vek 65 rokov. Podľa zákona o pedagogických zamestnancoch sa jej pracovný pomer skončí najneskôr 31. 8. 2022. So zamestnankyňou plánujeme od 1. septembra 2022 uzavrieť pracovný pomer na dobu určit...

Náhrada mzdy pri prekážke v práci podľa § 141 ods. 3 Zákonníka práce N

Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

V praxi bola položená otázka týkajúca sa náhrady mzdy pri poskytnutí pracovného voľna podľa § 141 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“), t. j. nad rámec zákonného rozsahu podľa § 141 ods. 2 Zákonníka práce, pr...

Vyplácanie preddavkov / cestovných náhrad na účet zamestnanca N

Autor/i: Ing. Ľuboslava Minková

Spoločnosť plánuje v blízkej budúcnosti prejsť na vyplácanie preddavkov na služobné cesty bezhotovostnou formou / na účet zamestnanca. Ako by mala postupovať v prípade, že bude musieť zamestnancovi vyplatiť cestovné náhrady v cudzej mene (CZK, USD...

Prechod práv a povinností z pracovnoprávneho vzťahu a príspevok na rekreáciu N

Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

V praxi bola položená otázka vo veci práva zamestnanca na príspevok na rekreáciu [§ 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“)] v prípade prechodu práv a povinností z pracovnoprávneho vzťahu, t. j. ako sa ...

Predĺženie pracovnej zmluvy N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Začal som pracovať v roku 2021 v škole na pracovnú zmluvu s dobou určitou na zastupovanie počas materskej doby. Po skončení určitej doby v zmluve mi v roku 2022 formou dohody predĺžili, resp. zmenili článok zmluvy s ďalšou dobou určitou do 31. 8. ...

Zdaňovanie finančného príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu N

Autor/i: Ing. Marián Drozd

Obraciam sa na vás s prosbou o usmernenie ohľadom zdaňovania alebo nezdaňovania finančného príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu. Viem, že finančný príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu nie je výškou limitovaný a nezdaňuje sa. Nezdaň...

Odchodné a odstupné po dovŕšení 65 rokov N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Chcel by som sa opýtať ohľadom odstupného, resp. odchodného pre kolegyňu, ktorá už chcela ísť do dôchodku, no rozmyslela si to a odísť chce až po dovŕšení 65 rokov, ktoré dovŕši v októbri 2022. (Máme problém ohľadom nástupu novej kolegyne, lebo do...

Cestovné za MHD v prímestskej časti mesta N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Učiteľ bol na výlete so žiakmi v prímestskej časti mesta, kde je pracovisko. Patrí mu cestovné za MHD?

Stravné na služobnej ceste hradené zamestnávateľom N

Autor/i: Ing. Marián Drozd

Sme akciová spoločnosť, platiteľ DPH, vedieme podvojné účtovníctvo. Mali by sme otázku k zabezpečeniu stravovania na služobnej ceste. Zamestnancovi na služobnej ceste zabezpečujeme stravovanie. Na faktúre je obed vyčíslený na 15 eur bez DPH. Doter...

Iná dohoda na mzdovom zvýhodnení – interpretácia kolektívnej zmluvy N

Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

U zamestnávateľa je ustanovený týždenný pracovný čas 37,5 hodiny. Zamestnávateľ má uzatvorenú podnikovú kolektívnu zmluvu, pričom mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu je naviazané na minimálnu hodinovú mzdu (za ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.